TAG

Zul-Karnejn

Tumačenje hadisa: Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili ne, ne znam da li je Zul-Karnejn bio vjerovjesnik ili nije…

Tumačenje hadisa: Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili ne, ne znam da li je Zul-Karnejn bio vjerovjesnik ili nije...

Novo na sajtu

Kategorije