TAG

zulum

Značenje ajeta: “To može samo onaj kome je učinjena nepravda”

Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori, to može samo onaj kome je učinjena nepravda. – A Allah sve čuje i sve zna. (En-Nisa', 148)

Kako se nevjernicima vraća zulum koji su činili muslimanima – Muhammed Salih el Munedžid

Šejh Muhammed Salih el Munedžid u svom kratkom govoru podsjeća gledaoca na Allahovu praksu na zemlji: da Allah ne ostavlja zulumćara nekažnjenog, te da nevjernicima koji čine zulum muslimanima kad-tad dođe Allahova kazna.

Poučno kazivanje: Ko me vidi neka nikome ne učini nepravdu

Vidio sam čovjeka odsječene ruke do ramena koji je vikao: “Ko me vidi neka nikome ne učini nepravdu.” Prišao sam mu i upitao ga: “Brate, kakva je tvoja priča?”

Poučno kazivanje: Zemlja je odbila da primi njegovo tijelo

Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je čovjek pisao objavu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a znao je Bekare i Alu...

Novo na sajtu

Kategorije