Poučno kazivanje: Zemlja je odbila da primi njegovo tijelo

Popularno na sajtu

Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je čovjek pisao objavu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a znao je Bekare i Alu Imran napamet. A kada bi neko od nas znao napamet Bekare i Alu Imran bio bi cijenjen među nama. Pa je postao nevjernik (otpadnik) i pridružio se mušricima. I umro je. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zemlja ga ne prima.”

Iskopali su mu grob i ukopali ga. Sutradan ga je zemlja izbacila na površinu. Zatim su mu ponovo iskopali grob i ukopali ga, pa ga je zemlja sutradan ponovo izbacila na površinu. Zatim su mu iskopali grob i ukopali ga i zemlja ga je sutradan ponovo izbacila na površinu. Ostavili su ga tako izbačenog.

Enes kaže: “Ebu Talha me je obavijestio da je došao u zemlju u kojoj je umro i našli su ga izbačenog.” Ebu Talha je upitao: “Šta je s ovim?” Rekli su: “Mnogo puta smo ga ukopali, ali ga zemlja nije primila.”

Drugim riječima je rekao Enes: “Čovjek je bio kršćanin i primio Islam. Naučio je napamet El-Bekare i Alu Imran i pisao je objavu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa se vratio kršćanstvu. Govorio je: Muhammed zna samo ono što mu ja napišem. Allah ga je usmrtio i ukopavali su ga. Sutradan ga je zemlja izbacila. Rekli su: Ovo je učinio Muhammed i njegovi prijatelji i iskopali su ga zato što je od njih pobjegao i bacili su ga van groba. Iskopali su mu grob duboko u zemlji, koliko su mogli i sljedeći dan zemlja ga je bila izbacila. Otkrili su (shvatili su) da on nije od ljudi i bacili su ga.” (1)

Pouka priče govori o žestini kazne Uzvišenog Allaha prema otpadniku vjere i objašnjava mudžizu o obavjesti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem o stvarnom događaju kojeg nije vidio i prije nije čuo, a između njega i Poslanika je bila ogromna razdaljina

Iz Knjige o zulumćarima
Autor: Sa'd Jusuf Mahmud ebu Aziz

Fusnota:
(1)Hadis je vjerodostojan. Prenosi ga Buharija, 3617; Muslim, 2781 i drugi. Korisno zapažanje: Pouka priče govori o žestini kazne Uzvišenog Allaha prema otpadniku vjere i objašnjava mudžizu o obavjesti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem o stvarnom događaju kojeg nije vidio i prije nije čuo, a između njega i Poslanika je bila ogromna razdaljina Pogledaj u Es-Sahihu min kisasin-Nebijj, 4136 od profesora Medždija Fethi Es-Sejjida

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz