pojedinačni tekfir

Pojedinačni tekfir između ehli sunneta i fanatika

0
Tekfir ili proglašavanje nekoga nevjernikom je već duže vrijeme goruća tema kako na našim prostorima, tako i diljem ummeta. Skoro sa sigurnošću možemo reći da nijedna druga mesela – tema,...
Vracanje prava pred tagutskim sudom

Fetva o vraćanju prava pred tagutskim sudnicama

0
Pitanje: Na osnovu prethodne osnove pomenute u prethodnom pitanju, onaj ko nije u stanju vratiti svoje pravo osim putem tagutskih sudnica da li je to dozvoljeno jer se radi...
Islamske teme

Kako to da tekfir mušrika nije od asla dina ako njegovo izostavljanje čovjeka izvodi...

0
Pitanje: Esselamu alejkum cijenjeni brate, Pišem ti u vezi nekih stvari koje mi izazivaju nejasnoću a tiču se aktuelnih  i gorućih pitanja tekfira. Posle kraće pauze ponovo sam se vratio čitanju...
islamske teme

Pretjerivanje u primjeni pravila: Ko ne tekfiri kafira i sam je kafir

0
U proširene greške u tekfiru spada i generaliziranje pravila: Ko ne tekfiri kafira i sam je kafir, bez detaljnog pojašnjenja (tefsila). Pogrešna primjena ovog pravila je veliki belaj i...

Proživljenje i okupljanje ljudi nakon smrti

0
Prebivališta kroz koja će prolaziti robovi  Nakon rađanja, čovjek prolazi kroz tri prebivališta: Dunjaluk (ovaj svijet), Berzah (zagrobni život) i vječno boravište (Džennet ili Džehennem). Allah Uzvišeni je za svako od...

77 ogranaka imana

0
Iman ima mnogobrojne ogranke, a to nam ukazuje da kada se iman pojedinačno spomene podrazumijeva čitavu Vjeru. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je općenito i pojedinačno pojasnio ogranke imana....

Mudrost iskušenja

0
U nevolji vjernika iz toga što ih neprijatelj povremeno nadvlada, potčini i uzdrma, postoje brojne mudrosti koje podrobno zna samo Uzvišeni Allah. Jedna mudrost je podsticanje privrženosti, odanosti i poniznosti...

Opis džehenemskih spratova

0
Kaže Uzvišeni Allah: "licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći" (An-Nisa, 145.) U Džennetu postoje stepeni a najveći stepen Dženneta je El-Firdeus, dok...

Kur'an ispred nauke: SUDBINA – Vječno Allahovo znanje

0
Relativnost vremena razjašnjava vrlo važnu stvar. Relativnost je tako varijabilna da period vremena, koji se nama pokazuje kao milijarde godina, u jednoj drugoj dimenziji može trajati samo sekundu. Štaviše,...

Osnova ljudi u muslimanskim zemljama (šejh Ahmed el Hazimi)

0
Pitanje: Uvaženi šejhu, selamu alejkum, volimo vas u ime Allaha. Molimo vas da nam pojasnite osnovu po pitanju ljudi, da li je osnova kod ljudi, kufr ili islam? Odgovor: We...

Najnoviji članci

Bajramska čestitka vođe talibana

0
Poštovani čitatelji, u prilogu je skraćena verzija čestitke povodom ramazanskog bajrama od vođe talibana, emirul-mu'minina šejha Haibatullaha Akhundzade. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog Sva zahvala pripada...
Bajramska cestitka

Bajramska čestitka

Pratite nas na Facebooku

5,607LikesLikes