Kako da znamo da je određena nedaća iskušenje ili kazna?

Popularno na sajtu

Pitanje: Kada osoba bude iskušana bolešću ili nekom drugom nedaćom, bilo duševnom ili materijalnom, kako će znati da je ta nedaća iskušenje ili kazna od Allaha Uzvišenog?

Odgovor: Uzvišeni Allah iskušava Svoje robove sa izobiljem i oskudicom, i teškoćom i blagostanjem. Nekada ih time iskušava kako bi uzdigao njihove stepene, spomen i umnogostručio im nagrade, kao što to čini sa vjerovjesnicima i poslanicima, neka je na njih salavat i selam, i dobrim ljudima od Njegovih robova, i kao što to spominje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: „Najteža iskušenja imaće vjerovjesnici, zatim najuzorniji i najbolji“.1

A nekada Uzvišeni to čini (tj. iskušava) zbog ljudskih grijeha i prijestupa, pa tako kazna biva ubrzana još na ovom svijetu, kao što je rekao Uzvišeni: „Nesreća koja vas zadesi je zbog onoga što su ruke vaše stekle, a mnogo toga On i oprosti“.2

Većinom insan biva nemaran i ne izvršava svoje obaveze, pa ono što ga zadesi od musibeta  (teškoća) to je zbog njegovih grijeha i nemarnosti spram Allahove vjere. Pa, kada neko od Allahovih dobrih robova biva iskušan nečim od bolesti ili slično, onda je to od vrste iskušenja koja su se dešavala vjerovjesnicima i poslanicima radi uzdizanja deredža i povećanja nagrada, i kako bi dotični bio uzor drugima u strpljenju i iščekivanju nagrade na ahiretu.

Ukratko; belaj i nedaća nekad bivaju radi uzdizanja deredža i povećanja nagrada, kao što to Allah daje vjerovjesnicima i poslanicima, i nekim odabranim robovima, a nekad bivaju radi opraštanja grijeha, kao što stoji u riječima Uzvišenog:

„Onaj ko radi zlo, bit će kažnjen za to“3,

i govoru Vjerovjesnika:

„Muslimana neće pogoditi klonulost, bolest, briga, žalost, neprijatnost, jad, pa čak ni trn koji ga ubode, a da mu Allah time neće pobrisati dio grijeha“4, i njegovom govoru: „Kome Allah želi dobro, iskuša ga nedaćama“.5

A nekad to biva ubrzana kazna zbog grijeha i prijestupa, te nehitrenja ka teubi (pokajanju), kao što se spominje u hadisu Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: „Kada Allah hoće Svome robu dobro, On ga kažnjava na ovome svijetu, a kada hoće Svome robu zlo, ne kažnjava ga zbog grijeha dok sa njima ne dođe na Sudnji dan“6, ovaj hadis bilježi Tirmizi i kaže da je hasen.

(Medžmu'ul-fetava (4/370), od šejha Bin Baza)
Prijevod i priprema: Put vjernika

Fusnote:
1. Tirmizi (2398), Ibn Madže (4023), Albani je rekao da je sahih.
2. Eš-Šura: 30.
3. En-Nisa: 123.
4. Buhari (5642), Muslim (2573), Tirmizi (966).
5. Buhari (5645).
6. Tirmizi (2396), Albani je rekao da je hasen-sahih.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz