Uspostavljanje dokaza kada opšte poznate mesele zbog šubhi postanu manje poznate (fetva šejha Nasira el-Fahda)

Objavljeno / ažurirano:

Pitanje: Mesela uluvva (Allahovog uzdignuća nad njegovim stvorenjima), za nju postoji više od hiljadu dokaza kako spominje Ibnul Kajjim, rahimehullah. Da li je ova mesela opšte poznata mesela za koju je dovoljno čitanje šerijatskog teksta kako bi dokaz bio uspostavljen protiv zabludjelih skupina? A ako nije od opšte poznatih mesela onda je pitanje kako da bude od manje poznatih mesela kada postoji mnoštvo šerijatskih dokaza?

Odgovor: Ove mesele se razlikuju u svom ispoljavanju i skrivenosti shodno mjestu, vremenu i stanju. Takav je slučaj sa nekim od Allahovih svojstava. Pravilo je da ukoliko novotar poriče ili odbija šerijatske tekstove postaje nevjernik, u suprotnom ne. Šerijatski tekstovi o uluvvu na primjer su bili opšte poznati u vrijeme selefa stoga su oni protekfirili one koji su ih zanegirali i tevilili, a potom su oni (šerijatski dokazi) postali manje poznati nakon što su se među muslimanima proširile šubhe. Stoga ćeš vidjeti uglavnom one koji tevile ova svojstva a koji se pripisuju znanju da veliča šerijtaske tekstove, ne poriče ih niti odbija, ali kod njega se ustalila šubha koju su apologetičari proširili među ljudima.

Zato kažemo da opšte poznate mesele nisu na istom stepenu što isto važi i za manje poznate mesele. Neka opšte poznate mesele postanu manje jasne i suprotno desi se da manje poznate mesele postanu opšte poznate, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Nasir el-Fehd

Izvor: Tawhed.ws

Sa arapskog: Put vjernika (naslov od Puta vjernika)

NOVO NA SAJTU

Zatvorenik iz Gvantanama broj 552 II Druga epizoda: Zašto sam uhapšen?

0
Druga epizoda: Zašto sam bio u Afganistanu? Šta se dogodilo tokom američkog bombardiranja? Kako i zašto sam predan američkoj vojsci?
Bitka na Uhudu

Pouke bitke na Uhudu

Preporučeni sadržaj

Ne mogu imati djece – može li uzrok biti sihr ili...

0
Muhammed Tim Humble je islam primio sa 14 godina. Završio je Islamski univerzitet u Medini 2011. godine na odsjeku za hadis. Prvo znanje o...

Islamske teme