TAG

Allahovo uzdignuće

Svemilosni, Koji se nad Aršom uzvisio

Jedno od svojstava koje ehli sunne vel džemat pripisuje Uzvišenom Allahu jeste i svojstvo istiva’a – Allahovog uzdignuća nad Aršom onako kako to dolikuje Uzvišenom Gospodaru, subhanehu we te'ala.

Uspostavljanje dokaza kada opšte poznate mesele zbog šubhi postanu manje poznate (fetva šejha Nasira el-Fahda)

Pitanje: Mesela uluvva (Allahovog uzdignuća nad njegovim stvorenjima), za nju postoji više od hiljadu dokaza kako spominje Ibnul Kajjim, rahimehullah. Da li je ova...

Novo na sajtu

Kategorije