Svemilosni, Koji se nad Aršom uzvisio

Popularno na sajtu

Jedno od svojstava koje ehli sunne vel džemat pripisuje Uzvišenom Allahu jeste i svojstvo istiva’a – Allahovog uzdignuća nad Aršom onako kako to dolikuje Uzvišenom Gospodaru, subhanehu we te'ala.

Na Allahovo, dželle we ala,  uzdignuće, te činjenicu da je On iznad Svojih stvorenja, a ne svuda oko nas kako tvrde pojedine zabludjele frakcije, ukazuju mnogobrojni Kur’anski ajeti, hadisi Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i idžma selefus-saliha.

Kaže Uzvišeni, subhanehu we te'ala:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

’’Svemilosni, Koji se nad Aršom uzvisio.’’ (Taha, 5. ajet)

Važno je da ovom prilikom ukažemo i na grešku prijevoda značenja ovog i drugih ajeta u Korkutovom prijevodu u kojem je značenje ovoga ajeta prevedeno na sljedeći način: ’’ Milostiv, Koji upravlja svemirom svim’’, – što nije ispravno, prije svega što riječ Arš u arapskom jeziku ne znači svemir, već prijestolje, i druga stvar, a to je činjenica da glagol ‘isteva’ sa česticom ‘ala’ – uzdići se, uzvisiti, u arapskom jeziku ne dolazi u značenju upravljanja. Ispravan prijevod značenja ovog ajeta se nalazi u skraćenom izdanju tefsira Ibn Kesira kojeg je prevela grupa autora.

Kaže Uzvišeni:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ

أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

“Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio’’ (Junus, 3. ajet)

Korkutov prijevod značenja i ovdje nije ispravan jer je značenje ajeta preveo na sljedeći način: “Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju za šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda, – upravljajući Aršom, svemirom zagospodario.’’

U spomenutom ajetu sure Junus se spominje samo jedan glagol ‘isteva ala’ – uzdići se, dok Korkut u prijevodu spominje dva ajeta: upravljati i zagospodariti.  Zanimljivo je da je Korkut isti ajet sure Junus koji se spominje i u suri E’araf 54. ajet, preveo: “Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario.’’ U prijevodu značenja ovog ajeta Korkut nije spomenuo ‘upravljajući Aršom’ kao što je to spomenuo kod prethodnog ajeta iako su ajeti potpuno isti.

Ispravan prijevod ajete jeste prijevod kojeg smo spomenuli odmah nakon ajeta, a koji je uzet od grupe prevodilaca.

Allahovo uzdizanje nad Aršom se pored tri spomenuta ajeta spominje još na četiri mjesta u Allahovoj Knjizi; Er-R’ad 2, Furkan 59, Es-Sedžda 4, El-Hadid 4,

Kaže Uzvišeni govoreći o melekima:

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Boje se Gospodara svoga, Koji je iznad njih, i čine ono što im se naredi.” (En-Nahl, 50. ajet)

Korkut je spomenuti ajet preveo na sljedeći način: “Boje se Gospodara svoga koji vlada njima, i čine ono što im se naredi.’’ Glagol ‘vlada’ se ne spominje u pomenutom ajetu već priloška odredba ‘iznad’.

I kaže Uzvišeni:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُور

ُأَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فستعلمون كيف نذير

“Jeste li sigurni da vas Onaj Koji je na nebesima neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti? Ili, jeste li sigurni da Onaj Koji je na nebesima na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!’’ (El-Mulk, 16-17. ajet)

Ovi ajeti jasno ukazuju da je Allah iznad stvorenja.

Spomenute ajete Korkut je preveo na sljedeći način:”Jeste li sigurni da vas Onaj Koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti? Ili, jeste li sigurni da Onaj Koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja’’, iako se glagol ‘vlada’ nigdje ne spominje u spomenutom ajetu.

I kaže Uzvišeni:

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

بَل رَّفَعَهُ اللّهُ

” … a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi’.’ (En-Nisa’, 157-158. ajet)

Ovdje nemamo zamjerku na Korkutov prijevod, a ajet jasno ukazuje da je Uzvišeni iznad stvorenja jer je uzdigao Isa’a, alejhis-selam. Da je Uzvišeni okolo nas glagol ‘uzdigao’ tada ne bi imao smisla.

I kaže Uzvišeni obraćajući se Isa’u, alejhis-selam:

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

“I kad Allah reče: “Isa, Ja ću ti dušu uzeti, i k Sebi te uzdignuti!’’ (Ali Imran, 55. ajet)

I kaže Uzvišeni:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

’’ K Njemu se dižu lijepe riječi, a dobra djela ih uzdižu.’’ (Fatir, 10. ajet)

I kaže Uzvišeni:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

“K Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje.’’ (El-Me'aridž, 4. ajet)

Da Uzvišeni nije iznad Svojih stvorenja već svuda okolo njih onda uzdizanje riječi i uspinjanje meleka ne bi imalo značenja. Također puno je ajeta koji govore o spuštanju meleka, objave, odredbe i drugih stvari od Njega Uzvišenog, što također ukazuje da je Uzvišeni iznad svojih stvorenja.

Što se tiče hadisa Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, koji na direktan ili indirektan način ukazuju da je Allah iznad Njegovih stvorenja – njih je puno. Spomenut ćemo samo neke od njih.

Od Nu’mana, radijAllahu anhu, se prenosi da je rekao:”Čuo sam Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, da kaže: ”Kada je Allah završio sa stvaranjem uzvisio se nad Aršom.” Kaže Ibnul-Kajjim:” Bilježi ga Hallal u svojoj knjizi Es-sunne sa vjerodostojnim senedom po uvjetu Buharije.” Idžtimaul džujuši el-islamijje 55. str.

Muslim bilježi od Muavije ibn Hakema, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, pitao njegovu robinju:” ‘Gdje je Allah’? Pa je rekla: ‘Na nebesima’. ‘Ko sam ja’ – pitao je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, ‘Ti si Allahov Poslanik’ – odgovori robinja.”

Muslim također bilježi od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša nema čovjeka koji pozove svoju ženu u postelju pa ona odbije, a da se na nju ne rasrdi Onaj Koji je na nebesima sve dok muž ne bude zadovoljan njome.”

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao čovjeku koji je mu je prigovorio zbog toga što je imetak podijelio među ljudima koje je htio pridobiti: ”Zar nisam kod vas povjerljiv, a ja sam povjerenik Onoga Koji je na nebesima.” Hadis bilježi Buharija i Muslim.

Enes, radijAllahu anhu, prenosi da se Zejneb, radijAllahu anha, ponosila pred ženama Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i govorila: ”Vas su udale vaše familije, a mene Allah iznad sedam nebesa.” Hadis bilježi Buharija.

Muslim također bilježi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, pitao na oprosnom hadžu:” Bićete upitani o meni pa šta ćete reći? Rekoše: Svjedočimo da si ti dostavio i savjetovao. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je podizao svoj kažiprst ka nebu a zatim spuštao upirući ga ka ljudima i govorio: Allahu moj Ti posvjedoči. To je ponovio tri puta. “

Buharija i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ”Naš Gospodar se spušta u zadnjoj trećini noći na dunjalučko nebo i kaže…” hadis jasno ukazuje da je Uzvišeni iznad svojih stvorenja jer da je Uzvišeni okolo nas ovaj hadis o spuštanju na dunjalučko nebo ne bi imao smisla.

Također hadis koji govori o miradžu Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, u kojem stoji da se Poslanik peo i prolazio jedno nebo za drugim susrećući se sa Allahovim poslanicima alejhimus-selam, sve dok nije došao do svoga Gospodara i razgovarao sa Njim.” Hadis o tome je poduži, a bilježi ga Buharija i drugi.

Imam Ahmed, rahimehullahu te'ala, bilježi poduži hadis od Bera'a ibn Aziba, radijAllahu anhu, a koji govori o smrti i stanju umrlog. U njemu između ostalog stoji da se meleki penju noseći dobru dušu – dušu vjernika prolazeći jedno nebo za drugim sve dok ne dođu do sedmog neba. Pa Uzvišeni tada kaže:”Zapišite Moga roba u knjigu illijjuna i vratite ga u zemlju…” Hakim je hadis ocijenio vjerodostojnim, a Zehebi se složio sa njegovom ocjenom.

Izvor: www.stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz