Allah je Iscjeljitelj

Objavljeno / ažurirano:

Kao muslimani, veoma je bitno da imamo ispravno vjerovanje u Allaha. Allah je taj koji nas liječi kada smo bolesni. Također je od sunneta da mi tražimo i uzimamo lijek. Tako da ne upadnemo u dvije uobičajene greške:

Prva je da ne uzimamo lijek, kada znamo da nam može pomoći da se izliječimo Allahovom voljom. I druga je da vjerujemo da nas samo lijek ili ljekovito sredstvo mogu izliječiti.

Ovdje bismo, ušli u veliki grijeh, zato što je Allah taj koji liječi (Iscjelitelj) i ako On hoće mi smo izliječeni a ako neće nismo.

Moramo vjerovati da je samo Allah Izlječitelj (Iscjelitelj) u suprotnom bismo počinili širk (pripisali bismo Allahu sudruga).

Stoga, mi tražimo i uzimamo ljekovito sredstvo oslanjajući se na Allaha, tražeći od Njega da nas izliječi i vjerujući da je samo On taj koji liječi.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

وَاشْفِ أَنْتَ الشّافِي لا شِفَاءَ إلا شِفَاؤُك

“Izliječi nas jer Ti si Izlječitelj, i nema lijeka osim Tvoga lijeka ( ili- i nema lijeka osim kod Tebe).” (Sahih Buhari i Muslim)

Aburrahman es-Sadi, Allah mu se smilovao, također nam pokazuje da se ne trebamo previše pouzdati na lijek kao da je to jedino sredstvo koje nas može izliječiti.  Allah je učinio lijek (izlječenje) u drugim aspektima koje mi ne možemo pojmiti.

Primjer toga je događaj Jusufovog, alejhis-selam, oca, kome je dato parče njegove (Jusufove) odjeće. Pa kada je Jusufov otac osjetio Jusufov miris njegov vid se povratio i bio je izliječen. Tako je Jusufov miris bio lijek za vid (sljepilo) njegovog oca. Allah je moćan da izliječi Jusufovog oca bez ikakvog razloga ali Allah je Sveznajući.

Slična ovoj priči je i priča Ejuba, alejhis-selam, gdje ni ljekari ni lijekovi nisu mogli izliječiti teško stanje njegove kožne bolesti.  Allah mu je naredio da jako udari zemlju svojim stopalom tako da je čista voda izašla na površinu. Zatim mu je Allah naredio da pije i okupa se tom vodom. Zatim je Allah odstranio svaku bolest unutar njega i spolja, tako da je Ejub bio izliječen. Tako, da Allah liječi svoje robove poznatim jasnim razlogom kao što je lijek ili drugim nejasnim i nepoznatim razlogom koje čak ni ljudski um ne može da shvati

Allah kaže:

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو

“Ako te od Allaha neka nevolja pogodi – pa, niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari – pa, samo je On Svemoćni.” (Al-An’aam,17)

Preuzeto iz  Bahjatu kulub el-abraar, od šejha Abdurrahmana es-Sa’dija (Allah mu se smilovao).

Izvor: Zdravlje znači bogatstvo (Health means wealth, http://healthmeanswealth.co.uk)

Novo na sajtu

zikr

ZIKR (spominjanje ALlaha) u određenim situacijama

Od Allahovih, dželle šanhuh, blagodati i dobra prema Njegovim robovima je da je učinio mnogobrojne koristi i pohvalne ciljeve zikra. Na to su ukazali neki...
Dova

Kada se uslišava dova?

Preporučeni sadržaj

video

Ko je odgovoran za masakre u džamijama na Novom Zelandu

Dr. Ijad el-Kunejbi o tome ko je sve odgovoran za masakr u džamijama na Novom Zelandu.
Ramazan

Vrijednosti posta

samoljublje, uobraženost

Bolest samoljublja

Možda vas zanima...

Hajz (menstrualni ciklus) i propisi koji se odnose na njega

U Šeri'atu, hajz je definisan kao krv koja ističe iz donjeg dijela utrobe žene, u redovnim intervalima, prirodno i bez ikakve bolesti ili povrede....

Naučno istraživanje: Post tri dana u mjesecu obnavlja kompletan imunološki sistem

Bilježi se od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je rekao: "Oporučio mi je moj prisni prijatelj (Vjerovjesnik), sallallahu alejhi ve sellem, tri stvari: da...

Pitanje o uspostavljanju dva džemata u istoj džamiji

Pitanje: Ušao sam  zajedno sa svojim gostima u mesdžid (džamiju) našeg grada nakon što je otklanjana jacija. Mi smo proučili ikamet, a neki gosti...

Osobine vjernika

Vjernici imaju prefinjene osobine i velika djela. Allah, azze we dželle, ih je opisao i iznio pohvalu o njima. Od ovih osobina koje se...

Kazivanja o poslanicima: Adem, alejhi selam, 3.dio

Šejtan zna naše slabosti i on tu i napada. On nije direktno rekao Ademu da ne posluša Allaha, jer je znao da bi on...