Tewhid

Tekstovi iz tewhida – vjerovanje u jednoću Stvoritelja, obožavanje samo Allaha, Allahova svojstva

Glasanje

Nenadmašan govor o koristima i štetama glasanja i ulaska u parlament

0
Koja masleha (korist) se može uzeti u obzir spram mefsede (štete) kufra (nevjerstva) i riddeta (otpadništva) koji se dobrovoljno čini – kada bi samo znali. Šta više, kada bi...
islamske teme fetve

Činjenje kufra iz straha ili pohlepe za dunjalukom

0
„Požurite sa djelima prije nego što dođu smutnje poput dijelova tamne noći. Čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik....
murdzije

Sažetak zabluda medhalijevaca (modernih murdžija)

0
Oni pitaju čovjeka koji u mesdžidu drži predavanje: ''Šta misliš o 'Abdullah 'Azzamu?'' Ako on kaže: ''Dobar je'', oni ga smatraju novotarom ili ga drže za sumnjivog. Oni slijepo...
islamske teme kader

Definicija imana kod ehli sunneta wel džemata

0
Pitanje: Neki ljudi govore: iman je riječ, djelo i vjerovanje! Također govore: nema kufra osim ako se srcem ne povjeruje u kufr! Da li je ovo definicija imana...
islam pv art wall muslimanka

Žena koja je podučila ummet tewhidu I

0
Prvi uslov za ispravnost djela je Iskrenost, tj. da se djelo uputi Allahu, dželle še'nuhu, bez primjesa širka na što upućuje riječ "muharreren". Drugi uslov je ispravnost djela i...
tewhid, sudjenje po Allahovom zakonu, islamske teme, fetve

Suđenje po onom što nije objavio Allah, azze we dželle (Šejh Salih Fewzan)

0
Od tragova vjerovanja u Allaha, azze we dželle, i robovanja - ibadeta Njemu je pokoravanje i zadovoljstvo Njegovim odredbama i zakonima koje je propisao, te vraćanje Kur'anu i sunnetu...
Tewhid konjanik zastava

SUKOB TEVHIDA I ŠIRKA

0
Sukob između tevhida i širka je star i traje još od vremena poslanika Nuha, alejhisselam, koji je pozivao svoj narod u obožavanje samo Allaha, a napuštanje obožavanja kumira (kipova)....
islam pv art wall

Čuvaj se dva musibeta u tekfiru – pretjerivanja i popuštanja

0
"Izbacivanje čovjeka iz islama (tj. njegov tekfir) ili ubacivanje u njega je najkrupnija stvar u islamu. Ova mesela kao i druge su nam pojašnjene, šta više, njen propis u...
islam priroda kaligrafija pv

U istihara namazu nalaze se najuzvišenija značenja tevhida

0
lstihara namaz u sebi sadrži najuzvišenija značenja tevhida time što u njemu Allaha, dželle šanuhu, molimo Njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Uzvišeni Allah veli (u prijevodu značenja): "Allah...
Islamske teme

Odricanje od svega što se obožava mimo Allaha – drugi uvjet šehadeta

0
U uvjete ispravnosti tewhida1 spada i kufr2 u taguta3, jer nema imana osim nakon kufra u taguta4, javno i tajno. Dokaz tome su riječi Uzvišenog: ''Ko učini kufr u...

Najnoviji članci

Rusija blokira dostavu humanitarne pomoći Sirijcima: Tri miliona ljudi bi moglo...

0
Rusija je uložila veto na obnovu mehanizma kojim bi se omogućilo slanje pomoći UN-a tokom još jedne godine, čime je ugrozila oko tri miliona stanovnika Sirije.

Pratite nas na Facebooku

5,587LikesLikes