Ljubav prema onima koji se suprotstavljaju Allahu

Popularno na sajtu

Šejh ibn Tejmijje kaže:

Riječi Allaha (prijevod značenja):

“Nećeš naći one koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan, da su u ljubavi sa onima koji se suprotstavljaju Allahu i Njegovom poslaniku, makar oni bili njihovi očevi, ili njihovi sinovi ili njihovi rođaci…” (Sura 58, ajet 22)

Allah kaže da nećeš naći vjernika koji voli onoga koji se suprotstavlja Allahu i Njegovom poslaniku. Jer je vjera nespojiva sa ljubavi prema takvim osobama, kao što su bilo koje suprotne stvari nespojive (kao vatra i voda).

Pa ako kod čovjeka ima vjere, onda kod njega nećeš naći ono što je suprotno vjeri, a od toga je i muvalat (podrška, pomoć) Allahovim neprijateljima.

I ako osoba “vela” (podržava, štiti) Allahove neprijatelje u svom srcu, onda je to pokazatelj da ta osoba nema osnovu vjere.

I ovaj ajet ukazuje na činjenicu da nema vjernika (to jest, ne može biti vjernik) koji voli nevjernika.

(Medžmuul-Fetaawa, 178)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz