Zavjetovanje nekom drugom mimo Allaha

Popularno na sajtu

Poglavlje o tome da u širk spada zavjetovanje nekom mimo Allaha

Kaže Uzvišeni: „Oni su zavjet ispunjavali.“ (Ed-Dehr, 7)

I kaže: „Za sve što potrošite i što zavjetujete Allah, sigurno, za to zna!“ (El-Bekara, 270)

Sahihu se prenosi od Aiše, Allah bio njome zadovoljan, da je Allahov Poslanik, Allahov mir i spas njemu, rekao: „Ko se zavjetuje da Allahu čini pokornost neka mu izvrši pokornost, a ko se zavjetuje da Mu bude nepokoran neka Mu ne čini nepokornost.“ (Buhari, 11/504)

dekorativna linija

Komentar

Autor navodi da u širk spada zavjetovanje nekom mimo Allaha, tj. da pomenuto djelo spada u veliki širk.

Što se tiče zavjetovanja (nezr) ono u jeziku znači obvezivanje, a u Šerijatu da mukellef (šerijatski obveznik) sebe obaveže ibadetom koji mu nije obavezan, veličajući time Onoga kome se zavjetuje.

Kako se zavjetuje nekom mimo Allaha?

Kao kada bi čovjek rekao: „Zavjetujem se tom i tom evliji ili grobu, da ću mu, ukoliko Allah izliječi mog bolesnika, žrtvovati toliko i toliko od stoke“, i tome slično. Ovo je zavjetovanje širk, jer se u njemu zavjetuje drugom mimo Allaha.

Ili pak kaže: „Ako položi moj sin, ili ako mi se vrati moj izgubljeni sin, onda ću tom i tom evliji dati toliko i toliko imetka“.

✧ Da li za zavjetovanje koje je širk postoji kefaret (iskup)?

Njegov kefaret je da se čovjek pokaje Allahu.

Komentar šerijatskih tekstova navedenih u poglavlju

1Riječi Uzvišenog: „Oni su zavjet ispunjavali.“1

U ovom ajetu Uzvišeni hvali one koji su ispunjavali svoje zavjete.

2Riječi Uzvišenog: „Za sve što potrošite i što zavjetujete Allah, sigurno, za to zna!“2

Ovdje nas Uzvišeni obavještava da On nagrađuje one koji ispunjavaju svoje zavjete, što ukazuje da je zavjetovanje ibadet, jer Allah voli da ga čovjek ispuni i nagrađuje ga kada ga ispuni. To ukazuje da je zavjetovanje ibadet i da ukoliko se posveti drugom biva veliki širk.

✧ Mes'ela: Da li je poželjno da čovjek otpočne zavjet?

Zavjet dijelimo na nekoliko vrsta:

  1. Zavjet koji je širk, za njegovo zavjetovanje čovjek nije pohvaljen jer je širk.
  2. Zavjet pokornosti, njega dijelimo na dvije grupe:

› Zavjetovanje čiste pokornosti, a to je zavjetovanje kojem ne prethodi nikakvo uvjetovanje, poput toga da čovjek kaže: „Zavjetujem se Allahu da ću postiti tri dana“, ili „… da ću obaviti hadždž“, ili i'tikaf’, itd. Obaveza je ispuniti ovaj zavjet i nije dozvoljeno da čovjek umjesto njegovog ispunjavanja uradi kefaret.

› Zavjetovanje pokornosti kojem prethodi uvjetovanje stvari za koju čovjek voli da se ostvari, poput toga da čovjek kaže: „Ako položim ispit postit ću tri dana“. Ispunjavanje ovog zavjeta je obaveza poput prethodnog i čovjek biva pohvaljen zbog njegovog ispunjavanja, međutim, učenjaci se razilaze po pitanju otpočinjanja ovog zavjeta3. Ono što je poznato jeste da je pokuđeno otpočinjanje ovog zavjeta, dok Ibn Tejmijje smatra da je zabranjeno navodeći kao dokaz hadis: „Ne zavjetujte se, jer zavjet ništa ne koristi niti odvraća kader. Njime se samo mami od onoga ko je škrt.“ Hadisom se kori onaj ko otpočinje zavjet, što ukazuje na zabranjenost njegovog otpočinjanja. Takođe kaže (Ibn Tejmijje) da, kada se uzme u obzir činjenično stanje, veliki broj ljudi se zavjetuje nečim, pa to ne ispuni te tako sebe izlaže kazni.

✦ Mes'ela: Zavjetovanje nečim što je velika poteškoća

Ako se čovjek zavjetuje da će uraditi nešto u čemu je poteškoća, kakav je propis? Kao, na primjer, kada bi rekao: „Zavjetujem se Allahu da ću jedan dan postiti, a jedan mrsiti“, ili: „Zavjetujem se da ću uzastopno postiti četiri mjeseca“ i tome slično. Ako se radi o velikoj poteškoći, onda je ispravno da nije obavezan ispuniti zavjet zbog općenitog značenja riječi Uzvišenog:

„On je vas izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao.“ (El-Hadždž, 78)

Kao i riječi Uzvišenog:

„Allah nikoga ne obavezuje preko njegovih mogućnosti.“ (El-Bekara, 286)

Da li je obavezan u takvoj situaciji da se iskupi? Da.

3Hadis Aiše, Allah bio njome zadovoljan

Sahihu se prenosi od Aiše, Allah bio njome zadovoljan, da je Allahov Poslanik, Allahov mir i spas njemu, rekao: „Ko se zavjetuje da Allahu čini pokornost neka mu izvrši pokornost, a ko se zavjetuje da Mu bude nepokoran neka Mu ne čini nepokornost.“ (Buhari, 11/504)

 U Sahihu se prenosi… Tj. u Buharijevom Sahihu. Kada autor spomene riječ „Sahih“, cilja na jedan od dva Sahiha: Buharijev ili Muslimov.

✦ … od Aiše, Allah bio njome zadovoljan, da je Allahov Poslanik, Allahov mir i spas njemu, rekao: Ko se zavjetuje… Riječ ko je od harfova sveobuhvatnosti, tako da obuhvata i muslimana i kafira. Na ovo ukazuje i hadis Omera, Allah bio njime zadovoljan, koji kaže: „U džahilijetu sam se zavjetovao da ću obaviti i'tikaf u Mesdžidul-haramu, pa mi je Poslanik, Allahov mir i spas njemu, rekao: ‘Ispuni svoj zavjet!’“ S tim što kafiru neće biti ispravan obred kojeg učini u vrijeme svog kufra.

✦ Ko se zavjetuje da Allahu čini pokornost neka mu izvrši pokornost… Ovo je zavjet pokornosti a obuhvata i zavjetovanje pokornosti kojem prethodi uvjetovanje. Kakav je propis ako se zavjetuje da će činiti pokornost koja je oprečna (sunnetu), poput onoga ko se zavjetuje da će postiti svaki dan? To je zavjetovanje na nepokornost (jer je grijeh), a ne zavjetovanje na pokornost.

✦ … a ko se zavjetuje da Mu bude nepokoran, neka Mu ne čini nepokornost! Ovo je treći vid zavjeta:

› Zavjet nepokornosti, njega je zabranjeno ispuniti, s tim što je obaveza da se umjesto njegovog činjenja čovjek iskupi.

› Dozvoljeni zavjet, poput riječi čovjeka: „Zavjetujem se da ću obući ovo odijelo“, ili „… da ću jesti ovu hranu“. Po pitanju ovog zavjeta čovjek ima pravo da bira između toga da ga ispuni ili da se iskupi.

› Općeniti zavjet, a to je da čovjek kaže: „Zavjetujem se Allahu“ i potom zašuti. U ovakvoj situaciji je obavezan da se iskupi. Iskup (kefaret) za zavjet je poput iskupa za zakletvu, a iskup za zakletvu je da:

› Oslobodi roba muslimana koji pri sebi nema mahana i u stanju je da radi

› Ili da nahrani deset miskina dajući svakom miskinu pola sa'a.4

› Ili da odjene deset miskina, a njihovo odijevanje biva time što će ih odjenuti onoliko koliko je neophodno da bi mogli obaviti namaz.

Pa ako nije u stanju nešto od prethodnog, onda:

› Post tri uzastopna dana, zbog toga što je u kiraetu Abdullaha ibn Mes'uda došlo „Ili post tri dana uzastopno.“5

To je mezeb hanbelija.

✧ Da li je dozvoljeno nahraniti bilo kog miskina, makar ne bio punoljetan? Da.

Od novonastalih stvari koje postoje danas na određenim mjestima jeste „sanduk zavjeta“ koja se nalazi pored grobova koji se veličaju, pa kada se čovjek zavjetuje vlasniku groba stavi svoj zavjet u tu korpu. Ovo je veliki širk. Šejh Muhammed ibn Abdul Vehhab je u svom djelu Mufidul-mustefid odgovorio svom bratu Sulejmanu koji je bio stava da je zavjetovanje drugom mimo Allaha mali širk, i pojasnio da je to veliki širk.

 

Autor: šejh Ali el-Hudajr (biografija šejha ovdje)
Iz djela “Mu'tesar – komentar na Kitabut-tevhid”
Priprema: Menhedž
Klikni ovdje za ostale dijelove serijala

Bilješke:

1 Ed-Dehr, 7.
2 El-Bekara, 270.
3 Nema razilaženja među učenjacima da, ukoliko se već zavjetovao, treba ispuniti svoj zavjet, već je razilaženje da li je poželjno da se ovako zavjetuje. (op.prev.)
4 Jedan sa'a iznosi oko 2,5 kilograma. (op.prev.)
5 Ajet 89 iz sure Maide, gdje stoji: „… a onaj ko ne bude mogao, neka tri dana posti…“ Ovo „uzastopno“ je dodatak koji je Abdullah ibn Mes’ud učio, i ovo se naziva šazz – iznimni kiraet, jer se ovo ne nalazi u Osmanovom mushafu. Dosta učenjaka je stava da se dokazuje šazz kiraetom, a mnogi to osporavaju, zbog činjenice da se ovi dodaci ne smatraju Kur’anom. (op.rec.)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz