Tewhid

Tekstovi iz tewhida – vjerovanje u jednoću Stvoritelja, obožavanje samo Allaha, Allahova svojstva

Plodovi vjerovanja

Koje su koristi vjerovanja u kader – Božije određenje

0
Mnogobrojni su i značajni plodovi vjerovanja u kada-i-kader (Božije određenje i propisivanje sudbine) u životu čovjeka, navest ćemo neke: Kader je jedan od najvećih podsticaja na rad i ulaganje...

Plodovi lijepe riječi

0
Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa je riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji a grane prema...
pojedinačni tekfir

Pojedinačni tekfir između ehli sunneta i fanatika

0
Tekfir ili proglašavanje nekoga nevjernikom je već duže vrijeme goruća tema kako na našim prostorima, tako i diljem ummeta. Skoro sa sigurnošću možemo reći da nijedna druga mesela – tema,...

Budi Allahov iskreni rob – bit ćeš u skupini spašenih

0
Zahvala pripada Allahu, dželle šanuhu, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Allah, azze ve dželle, stvorio je ljude, džinne i...
Vracanje prava pred tagutskim sudom

Fetva o vraćanju prava pred tagutskim sudnicama

0
Pitanje: Na osnovu prethodne osnove pomenute u prethodnom pitanju, onaj ko nije u stanju vratiti svoje pravo osim putem tagutskih sudnica da li je to dozvoljeno jer se radi...
islamske teme

Pretjerivanje u primjeni pravila: Ko ne tekfiri kafira i sam je kafir

0
U proširene greške u tekfiru spada i generaliziranje pravila: Ko ne tekfiri kafira i sam je kafir, bez detaljnog pojašnjenja (tefsila). Pogrešna primjena ovog pravila je veliki belaj i...

Propis po pitanju glasanja za nevjernički ustav (Proglas šejha AbdulAziza er-Radžihija)

0
Nedavno je u Egiptu održan referendum o nacrtu novog ustava koji je podijelio zemlju na „islamiste" i sekulariste. Iako su priznavali da novi ustav u sebi sadrži stavke koje...

Najnoviji članci

Kako postupiti protiv nasilnika i griješnika iz redova muslimanskih vladara

0
Što se tiče džihada protiv vladara i kraljeva, to će se učiniti time što ćemo ih savjetovati i upozoravati podsjećanjem na njihove obaveze i...

Pratite nas na Facebooku

5,607LikesLikes