Tewhid

Tekstovi iz tewhida – vjerovanje u jednoću Stvoritelja, obožavanje samo Allaha, Allahova svojstva

Pero tinta

Da li se opravdava džehlom (neznanjem) u pitanjima akide?

0
Pitanje: Da li se opravdava džehlom (neznanjem) u pitanjima akide? Ako ima opravdanja možemo li reći da takvoj osobi nije propalo djelo zbog njegova naznanja ili je pak njegovo djelo...
islamske teme

Ispravno i pogrešno poimanje riječi La ilahe illallah

0
Dokaz za ove riječi: Uzvišeni Allah kaže: “Allah svjedoči da nema drugog istinskog boga osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno. – Nema...

Plodovi lijepe riječi

0
Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa je riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji a grane prema...
pojedinačni tekfir

Pojedinačni tekfir između ehli sunneta i fanatika

0
Tekfir ili proglašavanje nekoga nevjernikom je već duže vrijeme goruća tema kako na našim prostorima, tako i diljem ummeta. Skoro sa sigurnošću možemo reći da nijedna druga mesela – tema,...

Budi Allahov iskreni rob – bit ćeš u skupini spašenih

0
Zahvala pripada Allahu, dželle šanuhu, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Allah, azze ve dželle, stvorio je ljude, džinne i...
Vracanje prava pred tagutskim sudom

Fetva o vraćanju prava pred tagutskim sudnicama

0
Pitanje: Na osnovu prethodne osnove pomenute u prethodnom pitanju, onaj ko nije u stanju vratiti svoje pravo osim putem tagutskih sudnica da li je to dozvoljeno jer se radi...
islamske teme

Pretjerivanje u primjeni pravila: Ko ne tekfiri kafira i sam je kafir

0
U proširene greške u tekfiru spada i generaliziranje pravila: Ko ne tekfiri kafira i sam je kafir, bez detaljnog pojašnjenja (tefsila). Pogrešna primjena ovog pravila je veliki belaj i...

Propis po pitanju glasanja za nevjernički ustav (Proglas šejha AbdulAziza er-Radžihija)

0
Nedavno je u Egiptu održan referendum o nacrtu novog ustava koji je podijelio zemlju na „islamiste" i sekulariste. Iako su priznavali da novi ustav u sebi sadrži stavke koje...

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,592LikesLikes