Savjet muslimanima o demokratiji

Popularno na sajtu

Doista se ja direktno obraćam muslimanima, pa kažem:
Uistinu ova nacionalistička i sekularna demokratija se suprotstavlja vašoj vjeri i ubjeđenju, i kada biste se vi tome predali to bi bilo kao da ste Allahovu Knjigu iza svojih leđa zbacili, i kada biste učestvovali u uspostavljanju ili održavanju iste, time biste bili od onih koji su Allahova Poslanika, kojeg je On Uzvišeni poslao, prevarili. A kada biste radili na uzdizanju njene zastave to bi bilo kao da ste podigli zastavu nepkornosti vašem Gospodaru.

Zaista, islam u kojeg vjerujete i kojem se pripisujete se u potpunosti razlikuje od ovog prezrenog sistema. Islam se suprotstavlja njegovom duhu, bori se protiv njegovih osnovnih načela, štaviše napada njegov svaki segmenat, i između njih nema nikakve sličnosti niučemu, zbog toga što su oni dvije suprotne stvari.

I zato, tamo gdje se nalazi ovaj sistem mi smatramo da tu nema islama, a tamo gdje se nalazi islam tu nema mjesta ovom sistemu.

Stoga, ako ste vi ubjeđeni u ispravnost islama s kojim je objavljen Kur'an i poslat Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, obaveza vam je da pružite otpor i borite se protiv ove laičke i nacionalističke demokratije. I da požurite ka uspostavljanju božanskog hilafeta, koji je izgrađen na ibadetu Allahu, gdje god se vi nalazili i gdje god vi krenuli, a posebno na mjestu gdje je vlast u vašim rukama.

Dočim, ako vi postanete od onih koji održavaju ovaj sistem, a koji negira Allaha i Njegove poslanike, tada nam ne preostaje ništa drugo osim da plačemo i tugujemo zbog vašeg sumnjivog islama, i vašeg lažnog pozivanja na isti.

I kažem…

Doista neki od onih koji se pripisuju vjeri obmanjuju ljude na ovom putu – a moguće je da sami sebe obmanjuju – i govore im: Zaista je vođstvo ili vlast nagrada od Allaha, koju On Uzvišeni daje onome ko klanja, posti i dobra djela čini, dok rad na postizanju iste i smatranje da je to glavni cilj je prezrena dunjalučka stvar koja se upotpunosti suprotstavlja islamu!

Ovakve riječi ne izlaze osim od onih koji nisu razumijeli suštinu islama, štaviše, ja jasno kažem – i ja im se zbog toga izvinjavam – oni nisu odlučili da spoznaju stvarnost svoje vjere, i ovo ne predstavlja remećenje njihovog sretnog i udobnog života kojeg uživaju – ili priželjkuju – u okrilju vođstva trenutnog sekularnog sistema.

Oni na ovo pitanje ne gledaju osim sa aspekta da im je to Allahova blagodat koju im je On Uzvišeni podario, a što se tiče onog drugog i daleko važnijeg aspekta, a to je izvršavanje onoga čime ih je Allah obavezao, to uopće nije prisutno u njihovim glavama.

Nema sumnje da je uspostavljanje božanskog hilafeta na dunjaluku jedan od Allahovih ni'ameta kojeg On Uzvišeni ukazuje Svojim robovima, uz to nastojanje i rad na  uspostavljanju istog je, također, stroga vjerska obaveza, sve dok istinski i ispravan sistem (tj. islamski šerijat) ne dođe umjesto šejtanskog vođstva. Ovaj islamski sistem je sistem u kojem se dobro širi i povećava, a zlo smanjuje i isparava.

Međutim, vi se, o narode, od ove obaveze kradom izvlačite, i nakon toga priželjkujete da vam Allah podari Svoj ni'amet, a to je vrlo ružan i bestidan postupak, dok smo mi od toga čisti poput čistote vuka od krvi Jusufa, alejhis-selam.

Napisao: Šejh Ebul-E'ala El-Mevdudi, rahimehullah
Izvor: Islam i moderna kultura (27 str.)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz