Hadisi

 • This topic has 90 odgovora, 25 glasova, and was last updated prije 10 years by Anonimno. This post has been viewed 38672 times
Pregledavate 15 postova - 46 do 60 (od ukupno 91)
 • Autor
  Postovi
 • #13598
  Anonimno
  Neaktivan

  Čudim se…

  Ebu Burda je rekao: “Dok sam bio u pokrajini Zijada, zapljeskao sam svojim rukama iz čuđenja. Čovjek od ensarija čij otac je bio ashab mi reče: ‘Čemu se čudiš, o Ebu Burda?’ Rekoh: ‘ Čudim se narodu čija je vjera jedna, čiji Poslanik je jedan, čija dava je jedna, čij dokaz (Kur'an) je jedan i čije su borbe jedna, pa opet dozvoljavaju ubijanje jedni drugih!’ On reče: ‘Ne čudi se, jer mi je moj otac rekao da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da kaže: ‘Nad mojim ummetom je milost, nema kazne za njega na onom svijetu. Njegova kazna je na ovom svijetu: smutnje, zemljotresi i ubijanja’.” (Hakim, sahih)

  #13752
  Anonimno
  Neaktivan

  Rifaa el Džuheni, radijallahu anhu, prensi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista Allah pusti da prođe polovina noći, ili njene dvije trećine, pa kaže: „Neka Moji robovi samo Mene mole! Odazvat ću se onome ko me zamoli, dat ću onome ko od Mene zatraži i oprostit ću onome ko Me za oprost zamoli“, sve do pojave zore. (Ibn Madža, 1362)

  #13860
  Anonimno
  Neaktivan

  Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, veli da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Najbolji post poslije ramazana jeste post u Allahovom mjesecu muharemu.” (Muslim)

  Prenosi Ebu Katada, radijAllahu anhu, da je jedan čovjek pitao Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, o postu Ašure, pa je rekao: “Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim)

  Preporuka je Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, da se pored desetog dana muharrema posti dan prije (ili dan poslije), pa u slijedećoj predaji stoji: ”Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, radijAllahu anhu, da je Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: ‘O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju židovi i kršćani!’ Rekao je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: ‘U narednoj godini ćemo inšaAllah postiti i deveti dan!” Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, preselio te godine!”‘ (Muslim)

  #13996
  Anonimno
  Neaktivan

  Mu'min na iskušenjima

  U oba Sahiha je navedeno da je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: “Mu’min je poput stabljike biljke koju vjetar njiše. Sad je povali, sad je uspravi. Primjer munafika je poput bodljikave žukve, čvrsto stoji na svom izdanku sve dok jedanput ne bude otrgnuta.”

  U oba Sahiha se prenosi da je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao:

  “Neće mu’mina pogoditi bolest, nedaća, briga, tuga, slabost ili bol, čak ni trn na koji se ubode, a da mu Allah za to neće oprostiti grijehe.”

  U hadisu od Sa’da ibn Ebi Vekasa, radijAllahu anhu, stoji:

  “Rekao sam: Allahov Poslaniče, koji ljudi su najviše na iskušenju? Reče: Vjerovjesnici, zatim dobri ljudi, zatim njima sličnij i sličniji. Čovjek biva iskušavan shodno svojoj vjeri. Ako je čvrst u svojoj vjeri, poveća mu se iskušenje, a ako je blage vjere, umanji mu se iskušenje. Neće se iskušenje odvojiti od mu’mina sve dok ne bude hodio po zemlji bez i jednog grijeha.”

  (Sahih, Tirmizi Sunen br. 1956, Sahih Sunen od Ibn Madždže br. 3249, Ahmed u Musnedu br. 1480 i 1554; Sahihul džamias-sagir br. 993, Miskatu mesabih br. 1562 i Sahiha br. 143)

  I kaže:”Bolest je opadanje, opadaju grijesi od bolesnika kao što opada lišće sa drveta.”

  (Hadis je sahih a bilježe ga Ahmed i Ibn Hibban u svom Sahihu, a ima mnogo hadisa koji ga jačaju)

  Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi ve sellem kaže u vjerodostojnom hadisu: “Šta god Allah vjerniku odredi to je dobro za njega. Ako ga zadesi dobro, rob se zahvali pa to bude dobro za njega, a ako ga zadesi iskušenje rob osaburi pa to bude dobro za njega. To ima samo vjernik.” (Muslim, 4/2295)

  Tirmizi bilježi hadis kojeg prenosi Enes, radijAllahu anhu, u kojem Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista Allah kada zavoli jedan narod stavi ih na kušnju. Pa ko bude zadovoljan, njemu je zadovoljstvo (Allahovo), a ko bude srdit, njemu je srdžba (Allahova).” (Tirmizi 2396; Ibn Madždže 4031; Imam Ahmed ga bilježi 5/427 sličnog značenja sa vjerodostojnim lancem prenosilaca)

  (Izvor: http://www.stazomislama.com/islamski-tekstovi/rekaik/437-mumin-na-iskusenjima)

  #13998
  Anonimno
  Neaktivan

  Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, kaže: ”Primjer lijepoga sagovornika (druga) i lošega sagovornika je kao primjer onoga koji nosi miris mošusa i koji puše u kovački mijeh. Onaj koji nosi miris mošusa ili će te namirisati, ili ćeš od njega kupiti, ili ćeš od njega osjetiti lijep miris. Onaj koji puše kovački mijeh ili će ti zapaliti odjeću, ili ćeš osjetiti ružan miris.” (Buhari, 287/6, 5534; Muslim, 2026/4, 2628)

  #14115
  Anonimno
  Neaktivan

  Prenosi Ebu-Musa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:”Mu'min prema mu'minu je poput građevine, jedan dio učvršćuje i jača drugi”, a zatim je isprepleo svoje prste.

  #14617
  Anonimno
  Neaktivan

  “Zaista je Uzvišeni Allah stidljiv i plemenit; i On se stidi čovjeka koji podigne svoje ruke prema Njemu da mu ih vrati prazne!” Hadis bilježe imam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madža. Slično se prenosi i od Enesa, Džabira i drugih.

  #14750
  Anonimno
  Neaktivan

  Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, , rekao jednom beduinu:

  „ Kada se izgubi povjerenje (emanet) očekuj Sudnji dan. Upitao je: „ A kako će se izgubiti ? “ Odgovorio je: „ Kada se dadne vođstvo onima koji nisu za to, očekuj Sudnji dan ! “ (Buhari)

  #14758
  Anonimno
  Neaktivan

  Rekao je Allahov Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko umre a da nikada nije u borbi ucestvovao, niti na borbu pomisljao, umro je sa jednom od osobina licemjerstva”. (Muslim)

  #14761
  Anonimno
  Neaktivan

  Ebu Zerr, r.a, prenosi da ga je jednom prilikom Allahov Poslanik s.a.v.s upitao : “Hoces li da ti kazem koje su Allahu najdraze rijeci? Najdraze rijeci Allahu su : Subhanallahi ve bi hamdi-hi!(Neka je slavljen i hvaljen Uzviseni Allah.” (Muslim u Sahihu)

  #14779
  Anonimno
  Neaktivan


  Prenosi se da je Ebu-Musa el-Eš'ari rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, upitan je o čovjeku koji se bori da bi pokazao hrabrost, koji se bori radi slave svoga plemena, koji se bori da bi ga drugi vidjeli – ko je od njih na Allahovom putu? Na to je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, odgovorio: ‘Ko se bude borio za to da Allahova Riječ (Zakon) bude iznad svega taj je na Allahovom putu.'”(Muttefekun alejhi)

  #14997
  Anonimno
  Neaktivan

  Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: “Prvo za što će čovjek polagati račun na Sudnjem danu je namaz. Ako bude ispravan, bit će ispravna i ostala djela, a ako bude neispravan bit će neispravna i ostala djela.” (Tirmizi)

  #14999
  Anonimno
  Neaktivan

  sandzakmuslim dobro obrati paznju na temu… tema je Hadisi

  #15001
  Anonimno
  Neaktivan

  Postovi sandzakmuslim su premjesteni na temu ”Izreke selefa”.

  http://www.putvjernika.com/Forum/18-islamske-teme-razno/25-izreke-selefa?start=84#9874

  #15038
  Anonimno
  Neaktivan

  Rekao je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem:
  ‘Doista Allah, ovim Kur'anom, uzvisuje pojedine ljude, dok druge njime ponižava’. (Muslim)

Pregledavate 15 postova - 46 do 60 (od ukupno 91)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.