Foto citat: Budi najsretniji na dunjaluku…

1725

Prenosi se da je ‘Ali ibn Ebi Talib napisao Selmanu el Farisiju, radijallahu ‘anhum edzme'in, riječi:

“Primjer dunjaluka je poput zmije: mekana na dodir ali će te ubiti sa svojim otrovom. Zato se okreni od onoga što te oduševljava od njega, jer je ono što ostaje sa tobom tako malo. I ne mari za njim jer si siguran u odlazak sa njega. I budi najsretniji na njemu kada si najudaljeniji od njega jer svaki put kad njegov prijatelj nađe slast u jednom od njegovih užitaka, on otvori put ka jednoj od svojih nesreća.”

(Ibn Ebi Dunja, Kitab Al-Zuhd, 164)

Budi najsretniji na dunjaluku

(Put vjernika)