Foto citat: Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali

2493

„Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih, sigurno, utrošiti, zatim će, zbog toga, žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali – u Džehennem će biti potjerani.“ (Kur’an, El-Enfal, 36)

Oni koji ne vjeruju