Spoznaj Allahove blagodati | Muhammed Ratib Nabulsi

985

Za sve one koji se žale na poteškoće sudbine, a nisu svjesni sa koliko su Allahovih blagodati obasuti u trenutku dok se žale.

Izvor: Istikamet