Svjedočenje glasnogovornika Džebhetun-nusre o događajima sa IDIŠ-om

1890

Ebu Firas es-Suri, jedan od visokih komandanata Džebhetun-nusre, svjedoči o dogadjajima kojima je lično učestvovao a koji se tiču spora između IDIŠ-a i džihadskih i oslobodilačkih skupina u Siriji.

Izmedju ostalog, Ebu Firas svjedoči o sastanku sa Ebu Alijem el-Anbarijem, koji je bio Bagdadijev namjesnik za čitavu Siriju, te o tome da Ebu Ali el-Anbari proglasio nevjernikom vodju Džebhetun-nusre u Rakki zbog toga što je prihvatao prisege od FSA skupina, što je Ebu Ali nazvao otpadništvom od islama, te zbog toga ubio Ebu Saada el-Hadremija, vodju Džebhetun-nusre u Rakki.

Video ima prijevod na bosanski jezik. Ako prijevod nije vidljiv kliknite na opciju CC u donjem desnom uglu video plejera iznad.

(Put vjernika)