TAG

čistoća

Obaveze koje čovjek ima prema sebi

Adabi prema sebi Vjernik treba imati na umu da je sve ono što on na ovome svijetu posjeduje dar od njegova Gospodara - pa čak...

Nekoliko fetvi o čistoći u namazu od šejha Sulejmana el Ulvana

Kako će postupiti osoba koja je uzela tejemum te je nakon obavljanja namaza našla vodu? Ispravan stav učenjaka po pitanju osobe koja nije našla vodu...

Propis nečistoće na tijelu ili odjeći tokom namaza

Ako čovjek obavi namaz, a zatim nakon toga vidi nečistoću na svom tijelu ili odjeći za koju ne zna da li je na njemu...

Fikhus-sunne prvi tom

Knjiga Fikhus-sunne 1. tom obuhvata fikhska pitanjan poduprta dokazima iz Kur'ana, vjerodostojnog sunneta i konsenzusa islamskog ummeta, idžmaa. Pitanja koja se tiču svakog pojedinca...

Et-Tergibu vet-Terhib

Knjiga Et-tergibu vet-terhib – Poticaji i upozorenja je veliko djelo hafiza hadisa Ibn Hadžera el-Askalanija na koje je hafiz hadisa El-Munziri napisao muhtesar. Ova...

Novo na sajtu

Kategorije