TAG

faraon

IGRA FARAONA

Onaj koji razmišlja o našoj trenutnoj situaciji i o postupcima taguta prema ljudima na Istini, uočit će u mnogim aspektima jasno vidljiv faraonski fenomen koji je karakterističan za svakog taguta.

Musa, a.s., i faraon

Dijalog Musa, a.s., sa faraonom bio je zaista čudesan.

Novo na sajtu

Kategorije