TAG

kabursko uživanje

Kabursko uživanje i kaznu osjećaju duša i tijelo zajedno

Kabursko uživanje i kazna osjećaju duša i tijelo zajedno, pa tako uživa ili biva kažnjavana duša u kaburu u stanju spojenosti sa tijelom. U...

Kabursko uživanje i kaburska kazna

Vjerovanje u kabursko uživanje vjernika i kabursku kaznu za onoga koji je budu zasluživali od griješnika i nepokornika je od temelja vjerovanja na koje...

Novo na sajtu

Kategorije