TAG

odabrane fetve Ibn Tejmijje

Ibn Tejmijje o riječima: “Gospodaru, ja se bojim Tebe ali i onoga ko se ne boji Tebe”

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje: Rob je uvijek u potrebi za oslanjanjem na Allaha i traženjem pomoći od Njega Uzvišenog, kao što je uvijek u...

Novo na sajtu

Kategorije