Ibn Tejmijje o riječima: “Gospodaru, ja se bojim Tebe ali i onoga ko se ne boji Tebe”

Popularno na sajtu

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje:

Rob je uvijek u potrebi za oslanjanjem na Allaha i traženjem pomoći od Njega Uzvišenog, kao što je uvijek u potrebi da Mu ibadet čini. Prema tome, rob uvijek mora svjedočiti svoju potrebu za Allahom, i svoju potrebu da On Uzvišeni bude njegov obožavani Gospodar i njegov pomagač, jer nema moći niti snage osim s Allahom, i nema utočišta od Allaha osim u Njega. Rekao je Uzvišeni:

„To vas samo šejtan plaši pristalicama svojim, pa ih se ne bojte.“

Tj. on vas zastrašuje svojim sljedbenicima. Stoga, ajet ukazuje na to da šejtan svojim pristalicama zastrašuje druge, i čini da se ljudi boje njih.

Također, ajet ukazuje i na to da je vjerniku zabranjeno da se boji šejtanovih pristalica i ljudi, kao što je rekao:

„Zato se ne bojte ljudi, već se bojte Mene.“

Tj. Allah je naredio da se boje Njega, a zabranio da se boje šejtanovih pristalica. Rekao je Uzvišeni:

„Da vam ljudi ne bi imali šta prigovoriti, izuzev onih među njih koji zulum čine. Njih se ne bojte, nego se Mene bojte.“

Pa je zabranio bojazan od zulumćara, i naredio bojazan samo od Njega, rekvši:

„Za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allaha, nisu bojali.“

I rekao je:

„I samo od Mene strahujte.“

Neki ljudi govore: „O Gospodaru, doista, se ja bojim Tebe ali i onoga ko se ne boji Tebe (tj. zulumćara)!“ Ovakav govor je bezvrijedan i zabranjen. Naprotiv, čovjeku je obaveza da se samo boji Allaha i nikoga više, a onaj ko se ne boji Allaha, takav je prezren i ne treba ga se bojati, zato što je on, uistinu, zulumćar i od šejtanovih pristalica, pa je zbog toga Uzvišeni Allah zabranio da se bojimo takvih.

Ako neko kaže: ‘Možda mi on naudi’, odgovara mu se: „Zaista će ti on nauditi samo ako mu Allah to omogući, pa ako Allah Uzvišeni hoće da njegovo zlo otkloni od tebe, On će to i učiniti, jer je Allah Svemoćan i On za sve odlučuje.

Uistinu, rob biva shrvan i savladan zbog svojih grijeha; pa ako se ti bojiš Allaha, kloniš grijeha i oslanjaš na Njega, On Uzvišeni će te zaštititi od svakog zla, i neće dozvoliti da budeš savladan od strane istog. Rekao je Uzvišeni:

„Onome koji se u Allaha pouzdaje, On mu je dovoljan.“

A ono(zlo) dobija vlast nad tobom upravo zbog tvojih grijeha i straha od toga. Pa kada se budeš bojao Uzvišenog Allaha i okanio se svojih grijeha, te za njih budeš zatražio oprost od Njega – niko neće imati vlast nad tobom.

Rekao je Uzvišeni:

„I Allah ih neće kazniti sve dok oni za oprost mole.“

(Medžmu'ul-fetava: 1/56 – 58).

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz