Odabrane fetve Ibn Tejmijje: Kojim će se jezikom govoriti na Ahiretu?

Popularno na sajtu

Upitan je o tome:

Kojim jezikom će se obraćati ljudima toga dana? I da li će im se Uzvišeni Allah obraćati na arapskom jeziku. I da li je ispravno da će jezik stanovnika Džehennema biti persijski, a jezik stanovnika Dženneta arapski?

Odgovorio je:

Ne znamo kojim će jezikom toga dana ljudi govoriti, a niti znamo na kojem jeziku će im se Uzvišeni Gospodar obraćati; zbog toga što nas Uzvišeni Allah o tome nije obavijestio, niti Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. I nije došlo ništa pouzdano što ukazuje da je jezik džehennemlija persijski a jezik džennetlija arapski, i nije nam poznato da su se oko toga ashabi, radijellahu anhum, razišli.

Naprotiv, svi su se oni suzdržavali da govore o tome; jer govoriti o ovakvim meselama je od suvišnog govora za kojim nema potrebe, niti je o tome nešto spomenuo Uzvišeni Allah ljudima. Ali, razilaženje po ovom pitanju se pojavilo u kasnijim generacijama.

– Pa su jedni rekli: svi će govoriti arapskim jezikom.“

– A drugi su kazali: samo će stanovnici Džehennema govoriti persijskim jezikom, jer je to njihov jezik.“

– Dok ima i onih koji kažu: „govorit će sirijanijskim jezikom, zato što je njime govorio Adem, alejhis-selam, i iz tog jezika su se izrodili svi ostali jezici.“

– Također, postoji i četvrto mišljenje koje kaže da će samo stanovnici Dženneta govoriti arapskim jezikom.

I ni jedan od navedenih govora ne posjeduje validan dokaz – svejedno bio u pitanju razumski ili šerijatski. Naprotiv, sve su to puhke tvrdnje koje su lišene dokaza, a Uzvišeni Allah je Najznaniji i Najmudriji.

(Medžmu'ul-fetava: 4/185)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz