TAG

sudija

Zabluda onih koji tvrde da je sudija koji sudi tagutskim zakonom musliman

Znaj, Allah ti se smilovao, da je sudija koji sudi po džahilijetskom ustavu i sekularnim zakonima pravi i očiti tagut, u čemu nema sumnje niti zabune, i da je njegovo suđenje po tagutu samo po sebi veliki kufr i širk.

Posao sudije, pod izgovorom da vladari tvrde da sprovode šerijat

Čovjek koji je naš rođak je završio fakultet ''Damiatul imam'' i radi kao sudija u jednom emiratu, pod izgovorom da njihovi vladari tvrde da...

Novo na sajtu

Kategorije