Posao sudije, pod izgovorom da vladari tvrde da sprovode šerijat

Objavljeno / ažurirano:

Čovjek koji je naš rođak je završio fakultet ”Damiatul imam” i radi kao sudija u jednom emiratu, pod izgovorom da njihovi vladari tvrde da sprovode šerijat. Da li ga treba savjetovati da ostavi posao? I ukoliko ustraje u tome da li ga treba mrziti i odreći od njega?

Odgovor: Kadija (sudija) koji radi po šerijatu je muhsin (koji ispravno postupa), radi ono što mu je obaveza, Allah ga nagradio na tome.

Što se tiče kadije koji presudi iz prohtjeva u određenim presudama, takav je griješnik prema Allahu, fasik. Čini veliki grijeh. Takav se voli shodno imanu kojeg posjeduje i mrzi shodno grijehu kojeg čini.

A ukoliko kadija radi na osnovu zakona i sistema koji su oprečni šerijatu, takav je kafir, murted poimenično (bi ajnihi). Neka se takav mrzi, tekfiri i neka se prema njemu ispoljava neprijateljstvo.

Uzvišeni kaže: ”A oni koji ne sude po onome što je Allah objavio takvi su nevjernici.”

I kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ima tri vrste kadija: jedan u Džennetu a dvojica u Vatru.” Zatim je spomenuo da je onaj koji je u Džennetu pravedni kadija a oni koji su u Džehennemu su kadija tiranin i kadija koji je neznalica.

Odgovorio: Šejh Ali ibn Hudajr El-Hudajr

 

NOVO NA SAJTU

Smutnja sljedbenika strasti je opasnija od smutnje Dedždžala

0
Ovo su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je govorio suštu istinu, zato ne dopusti da te ponese visoko mišljenje o sebi, kao ni činjenica da si na Pravom putu, pa da se upustiš u razgovor sa sljedbenicima strasti pod izgovorom da se s njima raspravljaš ili provjeriš njihov stav

Preporučeni sadržaj

Ramazan promjena: Evo šta su oni imali reći o Kur'anu

0
Cijeli život učenjaka je kružio oko učenja, poučavanja i primjene Kur'ana međutim opet su pred kraj života žalili što mu nisu posvetili čak i...

Islamske teme