EKSPERTI TVRDE: Kapitalizam izaziva siromaštvo u svijetu

Popularno na sajtu

Ekspert za islamsku ekonomiju iz Instituta za razvoj bankarstva u Indoneziji (LPPI), Ari Muduto, izjavio je da je kapitalistički ekonimski sistem, prihvaćen od većine zemalja u svijetu, jedan od glavnih uzroka siromaštva.  

“Veliki je broj siromašnih ljudi u svijetu danas, a jedan od uzroka je kapitalistički i konvencionalni sistem”, rekao je on na Međunarodnom seminaru islamske ekonomije i finansija održanom u Banda Acehu, 10. oktobra 2010 god.  

Rečeno je da na zemlji danas ima najmanje 824 miliona stanovnika koji su još uvijek siromašni i to je zabrinjavajuće, a jedan od razloga zbog čega je to tako je taj da su oni žrtve kapitalizma, koji je na strani investitora.

Prema njegovom mišljenju, ekonomski sistem kapitalizma, kojeg je većina zemalja svijeta usvojila, posebno zapadnjačke države, gubi osjećaj pravde za ljudska bića do te mjere da je došlo do raširenog siromaštva.

“Naša zemlja Indonezija je također prihvatila kapitalizam, čiji se kontrast može vidjeti na primjerima kada se u centru luksuznih građevina nalaze stare uronule kuće siromašnih ljudi”, izjavio je direktor Šerijatskog odjela LPPI-a.

Mnoge inostrane kompanije posluju u Indoneziji kao što je Freeport koji eksploatiše zemljišna bogatstva u Papui i Exxon Mobil u Acehu, neobraćajući pažnju na ekonomsko stanje stanovništa u okolnim regijama.

“Koliko je samo dugo radio Freeport u Timiki, Papua? I šta su tamošnji ljudi dobili od toga? Ljudi u Timiki, oprostite na izrazu, još uvek nose tkz. “kotiku” (prekrivač za stidno mjesto). Tamošnji ljudi još uvijek žive jako siromašno”, rekao je Ari Muduto.

On je također izjavio da veliki broj svjetskih ekonomskih eksperata je priznalo da kapitalistička ekonomja nije imala jasan pravac.

Prema njegovom mišljenju, mnoge velike kompanije u svijetu, koje praktikuju kapitalistički ekonomski sistem, nakon mnogih uspjeha na kraju kolapsiraju (propadnu ili dožive kolaps), jer cilj ovog sistema je da obogati samo investitora, bez obraćanja pažnje na ekonomsko stanje društva.

Ari Muduto je rekao da ekonomski sistem koji je sveobuhvatan i ima više prednosti je samo islamski ekonomski sistem zasnovan na Šerijatu.

Islamski ekonomski sistem, ako se primijeni čisto i ispravno, zasigurno je odgovor za velike probleme u današnjem svijetu, kao što je siromaštvo.

Islamski ekonomski sistem, u kojem je jedna od funkcija regulisanje razvoja bankarsvta (islamskog bankarstva), ima čist pravac i nije pronađen ni u jednom drugom ekonomskom sistemu, fokusira se na dobrobit čovječanstva, promoviše moral, uzdiže etiku u praksi i postiže uravnoteženu raspodjelu dobiti.

“Islamska ekonomija sadrži i ‘sveti džihad’, tj. odstranjivanje siromaštva sa lica zemlje i posjeduje univerzalnu misiju”, rekao je Ari Muduto.

“Moral, akida (vjerovanje) i blagostanje za čovječanstvo su glavne stvari koje se podrazumijevaju u islamskoj ekonomiji”, rekao je on.

Pomenuto je da koncept islamske ekonomije već postoji, zasnovan na Kur'anu i Hadisu, samo je stvar u njegovom praktikovanju.

Izvor: Prisoner Of Joy

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz