KOMUNIZAM, KAPITALIZAM I ISLAM

Popularno na sajtu

Komunizam i kapitalizam su sistemi upravljanja koje je stvorio čovjek. Oni pokušavaju da upravljaju i regulišu odnose između pojedinaca, istovremeno im obezbjeđujući sredstva za njihove osnovne potrebe. Ova dva sistema nisu uspjela da shvate prirodu čovjeka i društva, te su samim tim doživjeli samo ograničen uspjeh.


Analiza komunizma:

–  Komunizam je sistem upravljanja u kojem su vlasništvo i sredstva za proizvodnju u društvenoj svojini.

–  Teorije komunizma su se pojavile 1848. godine u „Manifestu komunističke partije“ Karla Marksa i Fridriha Engelsa, a predvidjele su da će radničke klase oboriti kapitaliste i uspostaviti besklasni sistem sa društvenom svojinom.

–  Komunizam se razlikuje od socijalizma u tome što teži da ostvari gotovo iste rezultate revolucijom, a ne evolucijom.

–  Komunizam ne razumije suštinu čovjekove biti. On čovjeka posmatra prosto kao jedinicu za proizvodnju.

–  Teorije komunizma se ne mogu primjeniti. Staljin je pokušao da izgradi Sovjetski Savez koji bi služio kao osnova i model komunizma. SSSR je kasnije postao diktatorska i totalitarna država.

–  Komunizam nema ograničenja na stvaranje bogatstva, ali ograničava koliko bogatstvo može biti u vlasništvu pojedinca. Komunizam zahtijeva da se bogatstvo raspodijeli ravnomjerno bez obzira na zanimanje, tako da doktori, na primjer, zarađuju isto kao i skupljači smeća.

 

Analiza kapitalizma (vještački sistem):

–  Kapitalizam je sistem koji se temelji na privatnom vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju. Pojedinac se u njemu može lično obogatiti kroz ulaganje kapitala i zapošljavanje radne snage.

–  Kapitalizam se zasniva na konceptu slobodnog preduzetništva. To znači da je intervencija od strane vlade ograničena, dok slobodno tržište, koje je bazirano na ponudi i potražnji, maksimalno zaštićuje potrošača.

–  Adam Smit, predak modernog kapitalizma, govori o slobodnom tržištu u svojoj raspravi (knjizi) „Bogatstvo naroda“ koju je objavio 1776. godine.

–  U kapitalizmu ne postoje ograničenja na stvaranje bogatstva i koliko bogatstvo može biti u vlasništvu pojedinca. Kapitalizam je samim tim sistem eksploatacije, kao što je to već i ilustrovano u prošlosti kroz robovlasničke sisteme koje su primjenjivale britanska i američka administracija.

–  Kapitalizam naglašava ekonomsku slobodu preduzetništva pojedinca, ali zapostavlja kolektivne potrebe društva.

–  U kapitalizmu ne postoji specifičan oblik društvene ili političke organizacije. Stoga sistemi različitih vrijednosti i oblici vlasti mogu da koegzistiraju sa kapitalizmom, kao što to pokazuje i brz razvoj Južne Koreje pod vojnom diktaturom.

–  Ekonomski model kapitalizma je u suštini pogrešan bez obzira na „nepetljanje” vlade. Većina kapitalističkih zemalja su imale značajne intervencije vlade još od Velike depresije sredinom 1930-ih. Globalna ekonomija trenutno dobija podršku vlada bez presedana.

Analiza islama (božanski sistem):

–  Islam nije sistem stvoren od strane čovjeka. Tačnije, to je božanska ideologija. Islam je jedinstven način života koji je derogirao prethodne monoteističke religije.

–  Islam je zakonski propisao ekonomske, političke, socijalne i druge sisteme života koji su s velikim uspjehom primjenjivani više od 14 vijekova za sve njegove građane, i muslimane i nemuslimane.

–  Sistemi islama priznaju da je sve stvoreno od strane Allaha, subhanehu ve te'ala, a da smo mi odgovorni za ono što radimo.

–  Sve bogatstvo pripada Allahu, subhanehu ve te'ala, a mi smo samo čuvari tog bogatstva. Stoga je pravljenje zaliha zabranjeno, a promet bogatstva je naša obaveza.

–  Islam je iskorijenio siromaštvo, a zemlje kao što su Sudan itd. su proglašene žitnicom Afrike, tj. izvozile su hranu u druge dijelove svijeta, što je oštar kontrast današnjoj situaciji.

Zaključak:

Ljudi u svijetu su nakon pada socijalizma pribjegli kapitalizmu kao da je to bila njihova jedina alternativa. Kapitalizam danas propada pred našim očima. Ljudi širom svijeta imaju odgovornost da iskreno proučavaju islam jer je to božanska i jedina održiva alternativa za čovjeka, koja će donijeti prosperitet u ovom a i u budućem životu.

 

Izvor: Supporters of Sunnah

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz