Fetva o šijama

Popularno na sajtu

Puno se govori i raspravlja oko menhedža šija. Neki smatraju da su oni muslimani kao i mi i da je razilaženje između nas i njih u sporednim stvarima. Neki tekfire samo gulate (fanatike) među njima, a neki u cjelini tekfire šije. Možete li nam pojasniti ovo pitanje oko kojeg se raspravlja još od vremena pravednih halifa pa sve do dan danas?

  

Odgovor  :  Termin šije je prošao kroz različite periode u kojima je došlo do širenja značenja ovog termina. Na početku, ovaj termin se koristio za one koji su davali prednost Aliji nad Osmanom, radijAllahu anhuma. Zatim se ovaj termin koristio za one koji su davali prednost Aliji nad Ebu Bekrom i Omerom, radijAllahu anhuma. A zatim su se pojavile sebeijje, koji su izašli iz islama, sljedbenici Abdullaha ibn Sebe'a koji je bio Jevrej. U vremenu Zejda ibn Alije ibn Husejna, za vrijeme hilafeta Hišama ibn Abdul Melika, podvojili su se na: zejdije – sljedbenike Zejda ibn Alije ibn Husejna – isna ašerije (dvanaestoimamce) – koji su danas prisutni u Iranu, Zaljevu i drugim mjestima, i ismailijje, batinijje, kojih ima u Nedžranu, Jemenu i Indiji, i nesirijje (nusajrijje, alevijje) i duruzu kojih ima u Šamu (oblast koju pokrivaju države: Sirija, Jordan, Palestina, Liban, nap. prev.) .

Što se tiče onih šija koji su podržavali Aliju, radijAllahu anhu, i alu bejt (Poslanikovu, sallAllahu alejhi we sellem, porodicu) i davali prednost Aliji (nad Osmanom) oni su izumrli i njih više, koliko je meni poznato, danas nema.

Prisutne su rafidije, ismailijje-batinijje, nesirijje-batinijje i duruz-batinijje. Ove četiri frakcije obožavaju alu bejt i od njih traže pomoć (tj. njima upućuju dovu, nap.prev.). Oni su mušrici, kafiri. Nisu muslimani. Nema razlike između njihovih učenjaka ili mukallida (slijepih sljedbenika) i neznalica. Svi su mušrici, nisu muslimani i ne opravdavaju se neznanjem u svom obožavanju drugih mimo Allaha.

Što se tiče zejdija, kaburaši od njih koji kolju nekom drugom a ne Allahu, ili mole za pomoć od drugih mimo Allaha (tj. mole od mrtvih, nap.prev.), takvi su mušrici, kafiri. A oni od njih (zejdija), koji su apologetičari, sljedbenici strasti i i'tizala (mezheb mu'utezilija), njihov propis je propis m'utezila. A Allah najbolje zna.

Što se tiče onoga ko kaže da je razilaženje između nas i njih u sporednim stvarima, taj uveliko griješi greškom koja ukazuje na njegov veliki džehl (neznanje). Naprotiv, razilaženje je u osnovama, u imanu, kufru, islamu i širku, mimo zejdija oko kojih postoji podrobnije pojašnjenje koje smo gore spomenuli.

Šejh Ali ibn Hudajr El-Hudajr

(Stazom islama)

 

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz