Razlika izmedju suđenja i propisivanja

Popularno na sajtu

Pitanje: Koja je razlika između suđenja po onome što Allah nije objavio i propisivanja zakona mimo Allahova – a to je ono što je prošireno u raznim muslimanskim državama? I šta je od ovoga mali kufr a šta veliki kufr? I da li je sud po onome što Allah nije objavio stvar koja izvodi iz vjere ili pak spada u uslove potpunosti imana?

Odgovor: Razlika između njih je u tome što je zakonodavstvo – tešri’ užeg značenja od suda po onome što Allah nije objavio. A sud po onome što Allah nije objavio je uopćenitiji pojam. To zbog toga što onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio može suditi na osnovu zakonodavstva (tj. da donese sud propisujući određeni zakon op.prev), a može donijeti sud i na osnovu prohtjeva i strasti bez zakonodavstva.

Što se tiče tešria – zakonodavstva (tj. propisivanja zakona oprečnih Šerijatu), to je veliki kufr bez ikakvog detaljnog pojašnjenja, i on predstavlja veliki kufr u djelu. Neće se gledati u ubjeđenje osobe. Uzvišeni kaže: “Zar oni imaju bogove – šureka’ koji im propisuju u vjeri ono što Allah nije dozvolio?”

A što se tiče suda po onome što Allah nije objavio, tu ima detaljnog pojašnjenja:

– Ako presudi iz strasti i prohtjeva u određenim pitanjima onda je to mali kufr. Zbog hadisa. “Ima tri vrste kadija: dvojica u Vatri a jedan u Džennet…” Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo kadiju koji je džahil i kadija koji sudi iz prohtjeva, a ovo zadnje je dokaz našoj meseli. Hadis bilježe ehlu sunen (tj. Tirmizi , Ebu Davud , Nesai i Ibn Madže, op.prev.).

– A ako presudi donoseći zakon, sistem, običaj, i tome slično od stvari koje su oprečne šerijatu, onda je to veliki kufr. Uzvišeni kaže:

“A oni koji ne sude po onome što je Allah objavio oni su nevjernici.” (Maide, 44)

I kaže Uzvišeni:

“Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe pa ipak žele da im se pred tagutom sudi, a naređeno im je da ga zaniječu.”

I kaže Uzvišeni:

“Oni pored Allaha za bogove uzeše svećenike svoje i monahe svoje.”

A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ajet protumačio pokornošću u ohalaljivanju i oharamaljivanju (tahlilu i tahrimu).

I kaže Uzvišeni:

“A ako im se pokorite onda ste mušrici.”

Šta je od ovoga mali kufr a šta veliki kufr?

Odgovor je da u sudu po onome što Allah nije objavio ima podrobnijeg pojašnjenja, može biti veliki kufr koji ruši iman i millet kao kada bi doneo sud na osnovu zakona, običaja, i tešria koji je oprečan Šerijatu. A ako presudi na osnovu prohtjeva i strasti onda je to mali kufr koji je oprečan vadžib imanu (a ne i aslul iman – imanu koji je osnova i bez kojeg nema islama, op.prev.) Zbog hadisa: “Ima tri vrste kadija: dvojica u Vatri a jedan u Džennet…” Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo kadiju koji je džahil i kadija koji sudi iz prohtjeva, a ovo zadnje je dokaz našoj meseli.

A što se tiče tešria – zakonodavstva, koje je oprečno šerijatu to je veliki kufr i u tome nema dodatnog pojašnjenja.

I da li je sud po onome što Allah nije objavio stvar koja izvodi iz vjere ili pak spada u uslove potpunosti imana?

Odgovor je da u sudu po onome što Allah nije objavio ima podrobnijeg pojašnjenja, može biti veliki kufr koji ruši iman i millet kao kada bi doneo sud na osnovu zakona, običaja, i tešria koji je oprečan šerijatu.  Ako presudi iz strasti i prohtjeva u određenim pitanjima onda je to mali kufr koji je oprečan vadžib imanu (imanu koji je obaveza).

Odgovorio: Šejh Ali ibn Hudajr el-Hudajr

Sličan članci:

Suđenje po onom što nije objavio Allah, azze we dželle (Šejh Salih Fewzan)

Dužnost suđenja po Allahovom zakonu i odbacivanje drugih zakona (‘Abdul'Aziz bin Bāz)

Oni koji ne vladaju – ne sude prema onome što je Allah objavio (šejh Hamid b. Abdullah el-Ali)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz