Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično…

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično (bi ajnihi), ili u meseli ima tefsila (detaljnog pojašnjenja)? Molim vas da na pojasnite odgovor jer se ova mesela pomutila velikom broju ljudi.

Odgovor: Ako ne sudi po onome što je Allah objavio već sudi na osnovu zakona i sistema koji je oprečan Šerijatu onda je takva osoba kafir poimenično (bi ajnihi). A ako presudi po strasti (a u osnovi sudi po Šerijatu, op.PV), a ne po zakonu, onda takav nije kafir već grješnik koji čini veliki grijeh.

Šejh Ali ibn Hudajr el-Hudajr

Detaljnije o ovoj meseli čitaj ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz