Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično…

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično (bi ajnihi), ili u meseli ima tefsila (detaljnog pojašnjenja)? Molim vas da na pojasnite odgovor jer se ova mesela pomutila velikom broju ljudi.

Odgovor: Ako ne sudi po onome što je Allah objavio već sudi na osnovu zakona i sitema koji je oprečan šerijatu onda je takva osoba kafir poimenično (bi ajnihi). A ako presudi po strasti, a ne po zakonu, onda takav nije kafir već griješnik koji čini veliki grijeh.

Šejh Ali ibn Hudajr El-Hudajr

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

islamske-teme

Mezhebi

iskusenja

Mudrost iskušenja

%d bloggers like this: