Prašina se nikad neće sleći I

Popularno na sajtu

Bismillah

Utječem se Allahu od prokletog šejtana, U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Sva zahvala pripada Allahu i neka je selam i salavat na našeg Poslanika, sallAllahu aleji we selleme, na njegove ashabe i na sve njegove sljedbenike.

Svoj mojoj braći i sestrama koji slušaju: Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh!

Molimo Allaha da nam olakša i da se okoristimo, da nam podari znanje koje će nam koristiti!

Allah, azze ve dželle, kaže za nevjernike:

„I još kažu: ‘Trebalo je da ovaj Kur’an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!'”

Odnosi se na Mekku i Tai'f. Nevjernici su predlagali neke svoje ljude za Poslanika jer su se neki bunili što je Muhammed, sallAllahu alejhi we selleme, Poslanik. Ali, Allah Subhanehu, kaže (u prijevodu znčenja):

“A Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo Svoje.”

Jedan od kandidata koje su predlagali kafiri je bio Urva bin Mes'ud es-Sekafi, iz Taifa. Nakon nekih godina, nevjernici bi slali Urvu bin Mes'uda es -Sekafi na pregovore sa Poslanikom, sallAllahu alejhi we selleme, u vezi mirovnog ugovora, poznatog kao Suluhl Hudejbijja. Iako nije imao uspjeha u tom pregovoru – dogovor je bio postignut kasnije kad je pregovarač bio Suhejl bin Amr – ali Urvah bin Mes'ud.

Kada je Suhejl došao da posjeti Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, u muslimanski kamp koji je bio stacioniran na Hudejbijji (nekoliko dana hoda, južno od Mekke), kao da je došao na drugi svijet. Urva bin Mes'ud, Allah bio zadovjan s njim, došao je da se sretne sa Poslanikom, sallAllahu alejhi we selleme, i svojim očima vidio ono što ga je zadivilo. Kada bi Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme uzimao abdest, ashabi bi skalali da uhvate kapljicu vode koja bi pala s njegova tijela da bi potrli svoja lica i ruke; kada bi dlaka spala sa glave Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, skakali bi da je uzmu. Kada bi im nešto naredio, požurili bi da to ispune! Dok je Urva ibn Mes'ud razgovarao sa Poslanikom, sallAllahu alejhi ve selleme, pored je stajao čovjek u oklopu od glave do pete, samo su mu se oči vidjele. Kad god bi Urva pružio svoju ruku prema bradi Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, udario bi ga po ruci drškom od mača i govorio: Povuci ruku prije nego je izgubiš! Urva reče: Mislim da je ovaj čovjek najslabiji među vama ali najžešći. Ko je on? Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, se osmjehnu i reče: “Ovo je tvoj bratić, El Mugira bin Šu'ba.“ Ovo je bio Urvin bratić! Sada, zato što je musliman, bio je toliko spreman da zaštiti Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, da nije dozvoljavao svom amidži da pruži ruku i dodirne bradu Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme. Urva je očigledno bio veoma iznenađen ovim. Braćo i sestre, to stalno napominjem, kad god pričamo o ovim događajima, uživite se u njih, stavite se u njihov položaj i pokušajte misliti na način na koji su oni, i pokušajte shvatiti situaciju koja je bila oko njih. Ovo je bila plemenska zajednica gdje su plemenske i familijarne veze značile sve, i Urva bin Mes'ud je je očigledno bio šokiran kad je vidio kako je Islam izmijenio njegovog rođenog bratića Mugiru ibn Šu'ba i kako se odnosio prema njemu sada.

Urva bin Mes'ud se vratio nazad Kurejšijama i rekao im: “O narode Kurejišija, bio sam u posjeti vladarima svijeta, sa Heraklom i Kisrom – perzijskim vladarem, i sa Negusom, ali nikad nisam vidio vladareve podanike ovako odane svojim vođama kao što su ashabi odani Muhammedu, sallAllahu alejhi we selleme. I nikad prije nisam vidio toliku odanost i poslušnost kao među njima. Kad bi im on nešto naredio, oni bi bez pogovora požurili da to odmah urade, kad bi on govorio, oni nisu micali, kao da im ptice sjede na glavi, kad god bi on uzimao abdest požurili bi da uhvate kapljice koje bi padale s njegova tijela, kad bi mu pala dlaka s glave, pokušali bi da je uhvate. Zato, o Kurejšije! Prihvatite ono što vam Muhammed (sallAllahu alejhi we selleme ) nudi jer mislim da ga njegovi sljedbenici nikad neće iznevjeriti.” (Buhari, hadis br. 891)

Ovo je bio dojam koji bi stekli nevjernici kada bi vidjeli muslimane, DA GA ONI NIKAD NE BI IZNEVJERILI! NIKAD GA NE BI PREVARILI! NIKAD GA NE BI NAPUSTILI! BORILI BI SE DO ZADNJEG DA BI GA ZAŠTITILI!

Ali, vremena su drugačija! Draga braćo i sestre, ovo je bilo vrijeme Poslanika sallAllahu alejhi we selleme, i ovo je bilo svjedočenje Urve bin Mesuda. Prije nekog vremena, Allahova Knjiga je korištena kao cilj na obuci gađanja američkih vojnika.. Gdje se to desilo? Desilo se u muslimanskoj zemlji, u srcu muslimanskog svijeta! I šta se desilo? Muslimani su šutili! Kad se desilo ono sa objavljivanjem karikatura od strane Danaca, muslimani su se bili “zapalili”, ali, kad su šveđani objavili još gore karikature, reakcija je bila slabija, i vidimo da su reakcije sve slabije i slabije. Pa braćo i sestre, naši neprijatelji su nas uspješno ponizili! Kad se to desilo prvi put, svi su bili povrijeđeni, uzrujani i zabrinuti, a onda smo se polako navikli na to. I sad se desila najužasnija stvar, sramno huljene najgoreg vida! Ali kakva je reakcija? Veoma slaba! Zato braćo i sestre, vratimo se nazad da vidimo kako je onda bilo! Jer to će oživjeti naše duše i to je način na koji bi trebali slijediti ashabe – neka je Allah zadovoljan s njima.

Ka'b ibn Ešref je bio židovski vođa i veoma rječit pjesnik. Kada se vijest o pobjedi muslimana na Bedru pronijela Medinom, čuvši za to, rekao je: “Ako je ova vijest tačna, onda je za nas bolje da smo pod zemljom nego na njoj.” Mislio je, bolje je da umremo jer, kakvog dobra ima živjeti nakon što su kafiri – Kurejšije pobijeđeni. Počeo je da piše pjesme u kojima je oplakivao gubitak mušrika i govorio je protiv Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme i muslimana. Zatim je otišao u Mekku da im prenese svoje pjesme i da suosjeća s njima u njihovu gubitku. I nije se zaustavio samo na tome već je počeo da u svojoj poeziji spominje i žene – muslimanke. Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, reče: “Ko će se pobrinuti za Ka'b ibn Ešrefa jer on vrijeđa Allaha i Njegova Poslanika? ” Muhammed bin Mesleme – Allah bio zadovoljan s njim, jedan od Ensarija iz plemena Avs reče: “Ja ću, o Allahov Poslaniče! Želiš li da ga ubijem?” Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, reče: “Da”. Muhammed bin al Mesleme je dao obećanje, dao je svoju riječ da će ubiti Ka'ba. Vratio se kući i počeo da razmišlja o ovome i izgledalo mu je veoma teško. Ka'b ibn Ešref je živio u dvorcu – zamku u židovskoj oblasti, okružen njegovim pristalicama, tako da je bilo jako, jako teško to uraditi. Bio je veoma zabrinut radi ovog toliko da nije ni jeo niti pio osim toliko koliko mu je trebalo da preživi. Tri dana nije skoro ništa ni jeo ni pio. Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme je saznao za to, pa ga je pozvao i pitao: “Šta je s tobom, Muhammede ibn Mesleme, je li istina da niti jedeš niti piješ?” On mu odgovori: „Da“. Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme ga upita: „Zašto“, a on reče: “Obećao sam ti nešto i sad se brinem hoću li uspjeti ispuniti svoje obećanje.” Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, mu reče: “Uradi ono što je do tebe, i osloni se na Allaha.”

Zaustavićemo se malo ovdje braćo i sestre da pogledamo odanost koju su ashabi imali! Toliko je bio zabrinut da nije mogao ni da jede ni da pije! Nije mogao da živi kao uobičajeno. Ovo je za njega bila ozbiljna stvar, obećao je i dao svoju riječ, a zatim se zabrinuo hoće li ili ne biti u stanju da to ispuni.! Sve dok mu Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, nije rekao, uradi ono što je do tebe, a onda se pouzdaj u Allaha. Tek tad se opustio i mogao da jede i pije. Koliko ste vi zabrinuti? Koliko smo mi zabrinuti kada je u pitanju čast Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, kada je u pitanju čast Islama, čast Allahove Knjige – Kur'ana? Koliko ozbiljno to uzimamo? Muhammed bin Mesleme je tri dana i tri noći razmišljao o svom datom obećanju! Nama treba moral koji su imali ashabi!

Muhammed ibn Mesleme – Alllah bio zadovaljan sa njim, reče: “O Allahov Poslaniče, onda mi dozvoli da govorim protiv tebe. ” ( Dio plana je da ćemo morati govoriti loše o tebi ). Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, reče: “Reci sta god hoćeš.” Muhammed bin Mesleme i manja grupa Ensarija – svi iz plemena A'vs su prvo otišli da posjete Ka'ba bin Ešrefa da mu postave zamku. Jedan od onih koji su bili sa Muhammedom je bio Ebu Naile. Spominje se da je on bio Ka'bov brat po mlijeku. Rekli su Ka'bu: “Ovaj čovjek je iskušenje i problem za nas, on je nesreća! “- (mislili su na Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme) – “i svi Arapi se bore protiv nas i smatraju nas neprijateljima, sve radi njega.” Ka'b im reče: “To sam vam već rekao, a biće vam i još gore.” Muhammed ibn al Mesleme reče: “Mi hoćemo da sačekamo da vidimo kako će se sve ovo završiti “- (pokušava da uspostavi s njim vezu ) – “Pa, Ka'bu, naša finansijska situacija je je oslabila sve radi tog čovjeka, pa bi da uzmemo zajam od tebe i ostavimo ti jemac.” Ka'b reče: “Ostavite mi svoju djecu.” Oni rekoše: “Ako ti ostavimo našu djecu, čitav život će im ljudi pričati kako su ih roditelji dali za mali zajam i bit će to sramota za njih sve dok žive.” Ka'b reče: “Onda mi ostavite svoje žene.” Oni rekoše: “Kako da ti ostavimo svoje žene kad si ti najljepši čovjek? Ali donijećemo ti i ostaviti svoje oružje.” na šta Ka'b reče: “Dobro!” Muhammed bin Mesleme ga je prevario tako da neće biti sumnjivi kad slijedeći put dođu sa oružjem.

Dogovorivši sastanak, došli su opet nazad kasno noću jer je to bilo odgovarajuće vrijeme i pozvali ga. Njegova žena reče: “Ovaj glas mi miriše na krv.” On joj reče: “Ne brini, ovo su moj prijatelj Muhammed ibn Mesleme i moj brat Naile.” Ovo nam ukazuje da su bili prijatelji u vrijeme džahilijeta. Izašao je pred njih. Muhammed ibn Mesleme se dogovorio sa svojim drugovima šta će biti znak za napad. “Kad vidite da sam ga uhvatio za glavu, sasjecite ga svojim mačevima.” To je bio znak. Tako je Ka'b sišao dole i oni mu rekoše: “Hajde da malo prošetamo do starog stabla i tamo pričamo.” na šta on reče: “Dobro.” Uspjeli su da ga odvuku od njegove kuće na ovo udaljeno mjesto zvano Š'b al A'džuz. Kad stigoše tamo, Muhammed ibn Mesleme reče Ka'bu: “Ohh! Mirišeš tako lijepo (imao je neki miris ili parfem na kosi ). Mogu li da pomirišem?” Ka'b reče: “Da, slobodno.” Muhammed ibn Mesleme ga uze za glavu, privuče i pomirisa. Zatim reče: “Divno miriše!” ( ovo je bio test -pokušaj ) Opet ga upita: “Mogu li da opet da pomirišem?” Ka'b reče: “Da, slobodno.” Dograbio ga je za glavu i mačevi počeše da sjeku Ka'ba ibn Ašrafa. Ali nisu uspjeli da ga odmah ubiju pa on poče da vrišti, tj. doziva pomoć. U kućama se popališe svjetla. Muhammed ibn Mesleme kaže: “Sjetio sam se da imam bodež sa sobom pa sam ga izvadio i zabo mu ga u stomak duboko do kostiju, i onda smo otišli.”

Ovako su se Muhammed ibn Mesleme i njegovi ljudi obračunali sa onim ko je vrijeđao Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme. Ibn Tejmije bilježi ovu predaju u svojoj knjizi “As-Savarim al Maslul ala Šatim er-Resul” “Isukana sablja za one koji vrijeđaju Poslanika”. On je spomenuo nekoliko stvari koje ćemo spomenuti. Prije svega, iznosi predaju od Al Vakidi – jednog učenjaka Sire. Al Vakidi govori o posljedicama onog što se desilo, da je ovo bila veoma posebna i moćna akcija koja je uskomešala židove i ostale nevjernike oko Medine.

Al Vakidi kaže: “Židovi su se digli i zajedno sa mušricima ujutro došli kod Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, i rekli: “Jedan od naših velikana i vođa je je sinoć ubijen iz potaje.” Oni kažu kutile gilah a gilah znači atentat i ova rijeć takođe ima neka negativna značenja u smislu da je neko mučki ubijen, nije znao za napad, iznenađen bio, nije bilo “licem u lice “. Rekli su: “Ubijen je ni kriv ni dužan.” Zašto je Ka'b ubijen, to je ustvari bilo njihovo pitanje postavljeno Poslaniku, sallAllahu alejhi we selleme, jer je bio sporazum između Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, i židova. Poznato je dobro iz sire (biografije) da je Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, sklopio mirovni ugovor sa židovima kad je došao u Medinu. A sad je Ka'b ibn Ešref ubijen. Zašto? Kako to? Šta je Allahov Poslanik, sallAllahu aljhi we selleme, rekao? Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, reče: “Da se suzdržao kao što su se ostali koji dijele njegovo mišljenje ili su sličnog mišljenja suzdržali, ne bi bio ubijen. Ali on nas je povrijedio i klevetao svojom poezijom i ko god bi od vas uradio isto obračunali bi se s njim jedino sabljom.“ Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, kaže „Ima mnogo njih koji u svojim srcima vjeruju u isto u šta je i Ka'b vjerovao, on nije ubijen radi toga.“ Nije ubijen zbog nevjersva, nije ubijen zato što je mrzio Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme,; nije bio ubijen zato što je mrzio muslimane, ne! Mnogo je ljudi koji imaju ovu bolest u srcima i ne diramo ih. “Da se suzdržao kao što su se ostali suzdržali, ne bi bio ubijen”, ali on je govorio protiv nas, govorio je protiv mene i vrijeđao me u svojim pjesmama. I dao je židovima jasno do znanja: Ako iko od vas, židova i mušrika pokuša da me vrijeđa, ismijava svojim riječima, postupićemo s njim na isti način. Nema pregovora, nema oprosta, nema “mosta” između nas, nema ni pokušaja pomirenja, samo je mač između mene i vas, i to im je jasno dao do znanja. I onda ih je pozvao da dođu i potpišu dogovor u kom se svi slažu da neće pričati protiv njega.

Ibn Tejjmija kaže: “I ovo je dokaz da je vrijeđanje Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, razlog da podstakne muslimane da ubiju svakog ko to uradi čak i ako takvi imaju ugovor sa muslimanima, čak i kad je zagarantovan.” Ibn Tejjmije u svojoj knjizi odgovara na neke kritike i sumnje protiv ovog propisa i koristi ovu priču kao dokaz da pobije te kritke i sumnje.

Neki su pokušali da izokrenu značenje ovog hadisa i kažu da je Ka'b bio ubijen zato što je podsticao nevjernike na borbu protiv Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, a ne radi svojih riječi. Ibn Tejjmije kaže: ” Ne! Ubijen je zbog svoje poezije koju je napisao prije nego je otišao u Mekku.” Tako da to nije imalo nikakve veze s njegovim odlaskom u Mekku i podsticanjem nevjernika na borbu protiv muslimana, to je bilo samo radi njegovih pjesama – poezije. Zatim kaže: “Sve što je uradio je to da je vrijeđao jezikom. Njegovo oplakivanje ubijenih nevjernika i podsticanje na borbu, njegove kletve i psovke i potvore, ponižavanje Islama i veličanje vjere nevjernika, sve je to bio govor jezika. Nije se fizički borio protiv vjernika, ali je vrijeđao muslimane svojim jezikom. I ovo je hudžde – dokaz protiv svakog onog ko se suprotstavi ovom izlaganju. I jasno je da krv onog ko vrijeđa Allaha i Njegova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, poezijom ili se na bilo koji drugi način izruguje, nije nikako zaštićena” (halal).

To je priča o Ka'bu ibn Ešrefu! Ovo je nešto što je pleme Avs uradilo. Sin Ka'ba ibn Malika kaže: “Avs i Hazredž su se takmičili pred Poslanikom, sallAllahu alejhi we selleme, poput dva pastuha. Kad god bi neko do njih uradio nešto da zadovolji Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, drugi bi se trudio da ih nadmaši. Nisu se takmičili u diplomama – položajima, u bogatsvu, ne u tome ko će imati bolju kuću ne ko će oženiti ljepšu ženu, ne ko će imati bolje auto; njihovo takmičenje je bilo ko će više udvoljiti Poslaniku, sallAllahu alejhi we selleme. Pa je Hazredž imao sastanak i rekoše: “Avs je uspio ubiti neprijatelja Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, mi mora da uradimo isto. Pa, da vidimo ko je najgori poslije Ka'ba ibn Ešrefa?” Zaključili su da je to Ebu Rafi’. Iznijeli su svoj plan Poslaniku, sallAllahu alejhi we selleme, i rekli mu da žele da urade isto sa Ebu Rafi’. Allahov, Poslanik sallAllahu alejhi we selleme, je odobrio plan i rekao im da to urade. Otišli su da ubiju Ebu Rafi’. Ja ću skratiti priču, a vi je možete naći u siri (životopisu Poslanika,sallAllahu alejhi we sellem.) ako želite. Detalji priče nisu pogodni za ovdje; samo hoćemo da je spomenemo kao dokaz za ono o čemu govorimo.

Abdullah bin A'tik je bio vičan ulasku u zamkove, na prevaru je ušao u zamak, a zatim je ušao u spavaću sobu Ebu Rafi'a, jer je uspio pribaviti ključeve. Nije mogao da vidi Ebu Rafi’ ja jer je bio potpuni mrak, bila je duboka noć. Šta sad da radi? On viknu: “Ebu Rafi’!” Prilično iznenađujuće da neko to uradi, jer treba mnogo smjelosti da zovneš nekog koga hoćeš da napadneš i kad si u njegovoj spavaćoj sobi u totalnom mraku! Međutim, on se nije dvoumio, pozvao ga je: “Ebu Rafi’? Gdje si?” Ebu Rafi’ je reagovao na zvuk. Abdullah bin Atik kaže: “Tako sam zamahnuo u pravcu zvuka i udario ga ali ga nisam ubio i on je zajaukao dozivajući pomoć.” I sad, Abdullah bin A'tik je, mašaAllah, dobro razmišljao u takvim situacijama, povukao se brzo nazad zatim vratio promijenivši glas i predstavljajući se kao neko ko je došao da pomogne, rekao: “Šta trebaš Ebu Rafi’?” Ebu Rafi’ reče: “Jadna ti majka, neko je ovdje i pokušava da me ubije!” Pa kaže: “Čuo sam opet odakle glas dolazi, ali ga nisam mogao ubiti i ponovo je dozivao pomoć.” Povukao se opet i vratio promijenivši glas opet , ovaj put Ebu Rafi’ je vec ležao na leđima jer je bio udaren dva puta. Pa Abdullah bin A'tik kaže: “Zaboo sam mač u njegov stomak i gurao sve dok nisam čuo pucanje kostiju”. Pucanje kičme znači da mu je presjekao kičmenu moždinu i da je gotov!

Abdullah bin A'tik se povukao i sišao dole stepenicama ili ljestvama. On kaže: “Zabunio sam se, mislio sam da sam prešao sve setepenice ali bila je ostala još jedna pa sam pao i slomio nogu, otišao sam do svojih drugova i rekao im da sam ga ubio ali hoću da budem siguran, pa ću ostati ovdje, a vi idite i prenesite vjest Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we selleme, a ja ću ostati ovdje i čekati dok ne potvrde.” Pogledajte kako su željeli da sve urade bez greške! Slomio je nogu, slomio je čovjeku kičmu, i još uvijek želi da sačeka da bude siguran da je posao urađen! U svom tom bolu od slomljene noge on želi da čeka! U zoru, pronijela se vijest da je trgovac Hidžaza ubijen! Šta je Abdullah bin A'tik rekao, (da li je rekao) “Mislimo da je ovo nasilje, ovaj čovjek nije trebao da bude diran ni povrijeđen, ovako se ne radi po islamu. ..” šta je rekao? ŠTA JE ABDULLAH BIN A'TIK REKAO?! Rekao je: “Kad sam čuo vjest da je Ebu Rafi’ ubijen, kad sam je čuo, kunem se da nije bilo slađih riječi za moje uši od tih. Nikad u životu nisam čuo slađe riječi od tih!” To je rekao Abdullah bin A'tik! Tako su oni voljeli Poslanika sallAllahu alejhi we selleme! Zatim je požurio ka Medini i kad ga je Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, vidio rekao mu je: “Zadovoljno i uspječno ti bilo lice!” Odgovorili su mu: ” I tebi lice da je zadovoljno i uspješno o Allahov Poslaniče, sallAllahu alejhi we selleme.” Bili su sretni jer je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, bio sretan.

Nastaviće se, inšaAllah

Transkript predavanja od šejha Envera el-Avlakija “Prašina se nikad neće sleći”

Prevod: El wela wel bera

Tagovi: {tortags,132,1}

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz