Vrline pogibije na Allahovom putu

Popularno na sajtu

Enes, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao:

˝Neće niko, od onih koji uđu u Džennet, željeti da se vrati na dunjaluk pa makar bilo njegovo sve što je na zemlji osim šehida. On će željeti da se vrati na dunjaluk, pa da pogine deset puta zbog počasti koju će vidjeti (u Džennetu).˝

U drugom rivajetu se kaže:

˝…zbog vrijednosti šehadeta koju će vidjeti.˝ (Prenose ga Buhari, Muslim, Tirmizi i Nesai)

Ibn Ebi Amire, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao:

˝Da poginem u borbi na Allahovom putu draže mi je nego da mi pripadaju stanovnici svih sela, svih gradova i oni koji žive u pustinji.˝ (Prenosi ga Nesai, hasen)

Mugire ibn Šu´be, radijAllahu anhu, kaže:

˝Naš Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, prenio nam poruku je od našeg Gospodara, subhanehu ve te´ala: – da će onaj ko od nas pogine ući u Džennet, pa zato mi više volimo smrt nego što vi (nevjernici, op.rec.) volite život.“ (Ovo je dio govora koji je Mugire ibn Šu'be, radijAllahu anhu, održao Kisrinom guverneru pred bitku u Nehavendu 19. godine po Hidžri. Prenosi ga Buhari do riječi: ˝Džennet,˝ a u potpunosti ga prenosi Rezin)

Ebu Katade, radijAllahu anhu, prenosi da je jedan čovjek upitao:

˝O Allahov Poslaniče, reci mi da li će mi grijesi biti oprošteni ako poginem na Allahovom putu?˝ „Da, ako pogineš i budeš strpljiv i nadaš se Allahovoj nagradi, i dok si okrenut prema neprijatelju a ne u bježanju˝, odgovori Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem. Malo zatim Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, mu reče: „Kako si ono pitao? Čovjek mu ponovi pitanje a Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, mu reče: Da, biće ti svi grijesi oprošteni osim duga. To mi je Džibril, alejhi sellam, sada rekao.˝ (Prenose ga Muslim, Tirmizi, Nesai i Malik, a u drugom Muslimovom rivajetu od Ibn Amra ibnil – Asa, radijAllahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: ˝Šehidu se oproštaju svi grijesi osim duga.˝)

Rašid ibn Se´ad prenosi da je jedan od ashaba, radijAllahu anhum, čuo nekog čovjeka kako pita:

˝Allahov Poslaniče, kako to da su svi vjernici izloženi kušnji u svojim kaburovima osim šehida?“ „Dovoljno mu je bilo kušnje sjevanje sablji iznad njegove glave˝, odgovori Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem.˝ (Prenosi Nesai, hasen)

Izvor: www.spasenaskupina.com

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz