Liječenje problema siromaštva

Popularno na sajtu

Poslanik, s.a.v.s., je tražio zaštitu od siromaštva i uporedio ga je sa poniženjem rekavši: „Allahu moj, ja ti se utičem od siromaštva, neimaštine i poniženja.“1

Također je siromaštvo spomenuo zajedno sa nevjerovanjem: „…i utičem ti se od siromaštva i nevjerovanja.“2

Ovo je dokaz da je siromaštvo veoma opasno i da ono čovjeka može odvesti u nevjerovanje. Sačuvao nas Allah toga. Poslanik, s.a.v.s., se suprotstavljao siromaštvu tako što je podsticao na rad i izbjegavanje traženja imetka od drugih.

On je kazao: „Da neko od vas uzme svoje uže i da rano ode u brdo kako bi sakupio drva i prodao ih, pa se od toga hranio i sadaku dijelio, bolje mu je nego da traži od ljudi.“3

I rekao je Vjerovjesnik, s.a.v.s.: „Ne priliči vjerniku da se ponižava.“4

I rekao je: „Kada bi se vi oslonili na Allaha onako kako treba, On bi vas opskrbljavao kao što opskrbljava ptice. One porane gladne, a vrate se site.“5

Ptica porani kako bi tražila opskrbu, ide i vraća se i ne staje osim na mjestu na kojem je vidjela hranu. Ona ne prestaje da spominje Allaha u zraku sve dok ne vidi vodu pa se spusti kako bi se napila. Sve je ovo traženje opskrbe i činjenje uzroka koji vode do nje, a prije svega toga je oslanjanje na Allaha, a pribjegavanje Njemu je prvi uzrok kojim se rješava siromaštvo u islamu.

Poslije ovoga dolazi zekat koji se daje onima koji nemaju mogućnost da rade ili onima kojima njihov imetak ne pokriva potrebe. Oni uzimaju imetak koji se sakupi putem zekata. To je obaveza koja se uzima iz imetaka bogatih i daje onima koji su siromašni. Nakon ovoga dolazi sadaka koju bogati dobrovoljno izdvajaju kako bi time zaradili sevap i nagradu od Allaha Uzvišenog.

Rekao je Allah Uzvišeni: „I oni u čijim imecima bude određen dio za onoga koji prosi i za onoga koji (je potreban ali) ne prosi.“ (El-Mearidž, 24-25)

I rekao je: „I hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i zarobljeniku.“ (Ed-Dehr, 8)

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: „Ko bude imao jahalicu viška, neka je da onome ko nema, a ko bude imao viška opskrbe neka dadne onome ko nema.“6

Iz knjige Muhammed – Allahov Poslanik
Autor: Abdu-l-Muhsin el-‘Abbad el-Bedr

Fusnote:

1 Hadis bilježi Buhari, br. 5328 i Muslim, br. 4117.
2 Hadis bilježi Buhari, br. 5330 i Muslim, br. 4116.
3 Hadis bilježi Ebu-Davud, br. 1320 i Ahmed, br. 7708.
4 Hadis bilježi Ebu Davud br. 4426 i Ahmed, br. 19514.
5 Hadis bilježi Buhari, br. 1386 i Ahmed, br. 10033.
6 Hadis bilježi Tirmizi, br. 2180 i Ahmed, br. 22327.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz