Izdaja

Popularno na sajtu

Svi ljudi na svijetu mrze izdaju i ne vole da ih bilo ko izda, te je zbog toga islam i zabranio izdaju i upozorio na njene štetne posljedice.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Svaki izdajnik će na Sudnjem danu imati zastavu, po kojoj će se prepoznati.“6

I rekao je: „Ugovor muslimana je jedno, pa ako neki musliman sklopi ugovor sa nevjernikom neka ga ne krši, jer svaki izdajnik će na Sudnjem danu imati zastavu, po kojoj će se prepoznati.“7

I rekao je: „Ko garantuje nekome da ga neće ubiti, pa ga i pored toga ubije, ja ga se odričem, pa makar ubijeni bio i nevjernik.“8

I rekao je: „Iman (vjera) sprečava da se ubije onaj kome je data garancija da će biti siguran i kome je data garancija da neće biti prevaren, i zato vjernik ne krši to obećanje.“9

I rekao je: „Ako neko nađe sigurnost kod nekog, a zatim nakon što je našao sigurnost ubije ga, takvom će na Sudnjem danu biti predana zastava prevare.“10


Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed
Izvor: Islamhouse

Fusnote:

6 Buhari, br. 2949., I Muslim, br. 3269.
7 Hakim, br. 2626.
8 Bilježe Ibn Madže i Ibn Hibban ,a ovaj hadis je verzija Ibn Hibbana.
9 Ebu Davud, br. 2388., i Ahmed, br. 1356.
10 Hakim, br. 8040.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz