Razlika izmedju šija i rafidija

Popularno na sajtu

Rafidije – to su šije, ali je pojam šija sveobuhvatniji od rafidija, jer se naziv šija koristi za svakoga ko veliča porodicu Poslanika, alejhi selam, veličanjem višim nego što je to obaveza. Što se tiče rafidija, to su oni koji su odbili Zejda b. Alija b. El-Husejna, radijallahu anhu, kada su mu došli i pitali ga o Ebu Bekru i Omeru pa ih je pohvalio i rekao:

Oni su dva vezira mojeg djeda ( Muhammeda, alejhi selam), pa su ga odbacili jer rafidije iz njihovog neznanja misle da onaj ko pohvali Ebu Bekra i Omera da je oskrnavio čast Alije, a da onaj ko voli Ebu Bekra i Omera da je zamrzio Aliju, a ovo je zbog njihovog neznanja.

Alija b. Ebi Talib, radijallahu anhu, znao je sam pravo njegove porodice, pa je i pored toga govorio: Najbolji u ovom ummetu nakon njegovog Vjerovjesnika su Ebu Bekr i Omer! Ali neke rafidije govore: Najgori u ovom ummetu su Ebu Bekr i Omer. Da Allah sačuva! I oni prizivaju da su oni štićenici (evlije) Alije b. Ebi Taliba i Poslanikove porodice, a Alija b. Ebi Talib i Alul-bejt su čisti od ovog tarikata (puta), pogotovo što neki od ovih rafidija prizivaju da od njihovih imama ima onih za koje govore  – da od njih ima onih koji su na stepenu koji ne dostiže prisni melek, niti poslani vjerovjesnik, tj. da su njihovi imami bolji od Vjerovjesnika i da su bolji od meleka, čak šta više, ima ih i koji kažu da su imami oni koji upravljaju svemirom, i izvode Allaha Azze we džell iz upravljanja svemirom, da Allah sačuva, a ovo je veliki širk koji izvodi iz milleta (vjere).

Ko priziva (zagovara, vjeruje) da svemirom upravlja neko drugi mimo njegovog Stvaraoca Azze we džell, takav je kafir murted (otpadnik) od islama, čak iako bi klanjao i postio i dovio i obavljao hadždž i umru, to mu sve neće koristiti, kaže Allah Uzvišeni:

“I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.” (Furkan, 23)

A rafidija ima nekoliko firki (sekti), ali ona sekta čiji put bude kako sam vam opisao, tj. da vjeruje da postoji neko ko upravlja kosmosom od imama pored Gospodara kosmosa, takav je kafir i nema nikakve sumnje u njegov kufr.

Autor: Ibn Usejmin, Lika` el-bab el-meftuh, 22/77

Fetva preuzeta iz knjige  `Petsto odgovora u akidi`

Prevod s arapskog: Talibul ilm

NAPOMENA PV: Najveći broj današnjih šijja su šijje dvanaestoimamije koje su na vlasti u Iranu, i čine ogromnu većinu šijja u Iranu, Iraku i drugim zemljama. Šijje dvanaestoimamije, čiji misionari šire šiizam po BiH pod blagoslovom IZ-a, pripadaju rafidijama, jer njeguju kult groba (mole umrle za otklanjanje nevolja), proklinju Ebu Bekra i Omera, sunnije smatraju nevjernicima, svoje imame smatraju bezgrješnim…

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz