Šokantno: Šiije tvrde da Allah svake sedmice posjećuje Hussejnov kabur!

1932

Pored mnogih drugih ubjeđenja koja su čisti širk Allahu i nevjerstvo u Allaha, obožavaoci grobova i vatre, koji sebe nazivaju šiijama (i muslimanima) imaju i ubjeđenje da se Allah svakog četvrtka navečer spušta na Husejnov kabur i da ga posjećuje, i ovo je zapisano u njihovim najvjerodostojnijim knjigama, te se isto pripovjeda sa njihovih minbera.

Samo ovaj video dovoljno je vlasniku razuma da vidi o kakvoj se mušričkoj sekti radi.

Video je preveo Selefi media Balkan