TAG

ucenjaci vladara

Tri su vrste učenjaka ovog vremena

Tri su vrste učenjaka ovog vremena

Historija će zapisati (komentar na izjavu šejha Filestinija)

Kaže šejh Ebu Katade el-Filestini: „Dok nevjernički barbari bombarduju muslimane u Šamu, i dok savremeni Hulako (Putin) čini stravične zločine, turbani (učenjaci vladara) se sastaju...

Šejh Ebu Musab el-Avlaki: Jer su oživjeli terminologiju – "ulema vladara"

Ovaj termin postoji od vremena selefa (naših dobrih prethodnika) u odabranim zemljama. Prenosili su upozorenja vezana sa ulemu vladara (one koji su nosili šerijatsko...

Novo na sajtu

Kategorije