Historija će zapisati (komentar na izjavu šejha Filestinija)

Popularno na sajtu

Kaže šejh Ebu Katade el-Filestini:

„Dok nevjernički barbari bombarduju muslimane u Šamu, i dok savremeni Hulako (Putin) čini stravične zločine, turbani (učenjaci vladara) se sastaju kako bi raspravljali o tome ko danas predstavlja ehli-sunnet…

Da nije tih muhadžira i ensarija (tj. mudžahida) koji stežu svoje zube saburajući, i koji kontrolišu svoju bol oslanjajući se na Allaha – davno bi rafidijske čizme pogazile njihove pohabane turbane i lažne odore…“

(Završen citat šejha Ebu Katade El-Filestinija, hafizahullah.) [1]

Komentar portala „Put Vjernika“

Historija se ponavlja!

Šejh Ebu Katade navođenjem ovog primjera želi reći da se šejhovi današnjice u dotičnoj situaciji bave manje bitnim stvarima, kao što je organizovanje islamske konferencije učenjaka radi rasprave o definiciji ehli-sunneta, a koji je održan u Kuvajtu, dok na drugu stranu zapostavljaju mnogo bitnije stvari, kao što su pomaganje potlačenih muslimana diljem islamskog svijeta, te vođenje džihada protiv stranih i domaćih neprijatelja u zemljama muslimana, shodno svojim mogućnostima.

Isto se dogodilo i u vrijeme tatarskih pohoda na islamske zemlje. Kada su tatarske horde stigle do same prijestolnice tadašnjeg hilafeta (Bagdada), spominje se da je plesačica plesala i zabavljala halifu! U tom trenutku, strijela pogađa plesačicu i ona pada mrtva ispred halife. To je dirnulo halifu, pa je naredio da se još bolje zaštiti njegov dvorac i da se postave zastori na prozorima, kako nebi ponovo izgubio neku od plesačica!

Iz ovog razloga šejh spominje tatarskog vođu Hulaka (unuka Džingis kana), aludirajući njime na Putina, koji možda i vodi porijeklo od tatara – a koji na potpuno isti način, možda i gore, ubija muslimane i uništava sve što asocira na islam, baš kao i Hulako.

Islamska konferencija koja je ove nedelje održana u Kuvajtu[2] je odgovor na konferenciju koja je nedavno održana u Grozniju[3] (prijestolnica Čečenije), a u kojoj sufije, šije i ostale marionete i pristalice taguta Kadirova svoje devijacije i zablude predstavljaju kao pravo i jedino ispravno vjerovanje ehli-sunneta.

 

(Put vjernika)

[1] http://telegram.me/ShAbuQatada/1369

[2] http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/11/12/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9

[3] http://www.sasapost.com/chechnya-conference/

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz