TAG

znanje

Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?

Postoje mnogi ajeti u Kur'anu koji dokazuju vrijednost znanja i njegovog prenošenja.

Znanje – treći uvjet šehadeta

Znanje o tevhidu je uvjet njegove ispravnosti, jer je onaj ko ne zna tevhid poput onoga ko ga ne posjeduje. Onaj ko ne posjeduje...

Nekoliko razlika između znanja i imetka

Allah Uzvišeni uzdiže one koji posjeduju znanje na ahiretu i na dunjaluku. Što se tiče ahireta, Allah će ih uzdići u zavisnosti od onoga...

Obaveze koje čovjek ima prema sebi

Adabi prema sebi Vjernik treba imati na umu da je sve ono što on na ovome svijetu posjeduje dar od njegova Gospodara - pa čak...

Stjecanje znanja, da’va ili džihad – čemu dati prednost?

Kada je u pitanju stjecanje znanja, pozivanje ka Allahu i džihad na Allahovom putu, neki omladinci ostaju zbunjeni jer ne znaju čemu dati prednost,...

Sveobuhvatni pokazatelj znanja i njegove blagodati

Knjiga Sveobuhvatni pokazitelj znanja i njegove blagodati se odlikuje precizno raspoređenim poglavljima, koja pojašnjavaju specifike islamskog znanja, a zatim taksativno poredanim predajama od Poslanika,...

Pokuđenost odlaska učenjaka kod vladara nasilnika

Ibn Abbas, radijAllahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko bude stanovao u pustinji, postat će grub.' Ko se...

Riznica znanja

Knjiga Riznica znanja sastoji se od 14 poglavlja u kojima se obrađuju mnoge teme počavši od vjerovanja, Kur'ana, tefsira, hadisa, o islamskom pravu, o...

O znanju

Kada znanje ne bi imalo nikakvu drugu vrijednost osim strahopoštovanja i ljubavi neznalica, kao i ljubavi i poštovanja učenih prema onom ko znanje posjeduje,...

Novo na sajtu

Kategorije