Nekoliko razlika između znanja i imetka

Popularno na sajtu

Allah Uzvišeni uzdiže one koji posjeduju znanje na ahiretu i na dunjaluku. Što se tiče ahireta, Allah će ih uzdići u zavisnosti od onoga što su uložili u pozivanju ka Allahu, azze we džell.

Također, Allah Uzvišeni će ih uzdići i na dunjaluku između ostalih robova:

“Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje – a Allah dobro zna ono što radite.” (El-Muđadela, 11 ajet)

Imam Ibnul-Kajim je napravio usporedbu između znanja i imetka. Znanje nad imetkom ima prednost. Najvažnije od tih prednosti su:

– da je znanje miraz (ostavština) Vjerovjesnika, a imetak je miraz vladara i bogatih

– da znanje čuva onoga ko ga nosi, a imetak čuva njegov vlasnik

– da se znanje povećava žrtvovanjem i darivanjem istog, a da se imetak smanjuje trošenjem (mimo udjeljivanja sadake)

– da znanje prati njegovog vlasnika čak i u kabur, a imetak se rastaje sa svojim vlasnikom nakon smrti (osim trajne sadake)

– znanje upravlja imetkom, znanje je vladar, a imetak je onaj kojim se upravlja

– imetak može imati i dobar i griješnik, i musliman i kafir, a korisno znanje ne može imati osim vjernik

– znanje trebaju svi, i vladari i drugi mimo njih, a vlasnika imetka trebaju oni koji ga nemaju, siromasi i drugi koji su u teškoj situaciji

– vlasnik imetka može postati siromah u trenutku, a za znanje nema straha od nestajanja osim popuštanjem njegovog vlasnika

– imetak čovjeka poziva dunjaluku, a znanje čovjeka poziva u ibadet njegovom Gospodaru

– imetak može biti razlog propasti njegovog vlasnika, a u znanju je život za njegovog vlasnika, čak i nakon smrti

– radost posjedovanja znanja je trajna, a radost posjedovanja imetka je prolazna

– vrijednost učenjaka je u njegovom znanju, a vrijednost bogatog je u njegovom imetku (kada nestane imetka nestat će i vrijednost njegovog vlasnika)

– onaj ko je bogat poziva ljude svojim imetkom dunjaluku, a učenjak svojim znanjem poziva ljude ahiretu.

Izvor: Saaid.net

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz