islamske teme kader

Smije li se kaderom opravdavati griješenje

0
Vjerovanje u kader – Allahovu odredbu ne osporava da rob – čovjek ima svoje htijenje u onome što radi i što može da radi, jer Šerijat i činjenično stanje...
Plodovi vjerovanja

Koje su koristi vjerovanja u kader – Božije određenje

0
Mnogobrojni su i značajni plodovi vjerovanja u kada-i-kader (Božije određenje i propisivanje sudbine) u životu čovjeka, navest ćemo neke: Kader je jedan od najvećih podsticaja na rad i ulaganje...
Haridzije

Prve haridžijske sekte u historiji islama i njihovo učenje

0
Ovo je sažetak pripovijesti o prvoj sekti haridžija, a ime joj je muhakkimije. Oni su vjerovali da su kafiri i Alija i Osman i učesnice ’Bitke kod deve’ i...

Plodovi lijepe riječi

0
Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa je riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji a grane prema...
islamske teme fetve

Pomaganje kafirom u borbi protiv muslimana zulumćara

0
Zbog bitnosti ovog pitanja i sve većih praktičnih grešaka koje se događaju kao produkt neznanja kod mnogih muslimana ukratko ćemo spomenuti pojašnjenje selefa u ovoj mes'eli. Uopšteno govoreći imamo dva...

Vrijednost stida

0
Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Iman se sastoji od šezdeset i nekoliko dijelova, a i stid je dio imana.“ Ebu Mesud prenosi da je...

Iskušenje strastima i kako se oduprijeti

0
Druga vrsta iskušenja jesu strasti. Uzvišeni spominje oba iskušenja govoreći: “Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali,...
Zaklinjanje

Da li je dozvoljeno zaklinjati se Kur'anom i nečim drugim mimo Allaha?

0
Upitan je šejh Muhamed b. Salih El-Usejmin Allah mu se smilovao o tome koji je propis zaklinjanja nečim drugim mimo Allaha i zaklinjanja Kur'anom? Pa je odgovorio: Zaklinjanje nečim drugim...

Kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje

0
Iskušenja, muke i teške situacije su Božija davanja i pojave kojima se prava, čista i iskrena vjera odvaja od one krive, prljave i licemjerne „vjere“, a Allah dž.š., je...

Vrijednost vjerskog znanja i njegovih nosilaca

0
Ebu Muslim el-Havelani, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Učeni su na Zemlji poput zvijezda na nebu: kada izađu pred ljude, ljudi se posredstvom njih upućuju na Pravi put, a čim...

Najnoviji članci

Palestinski premijer o Trumpovom “sporazumu stoljeća”: Nije to mirovni plan za...

0
Palestinski premijer Mohammad Shtayyeh izjavio je da je najavljeni bliskoistočni mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa ustvari plan kojim Trump i izraelski premijer Benjamin...
islamske teme, islam, slike

Imovinsko osiguranje

Pratite nas na Facebooku

5,580LikesLikes