Dokaz da šije ne vjeruju u Kur'an: Mula Hajderi o šiijskom Kur'anu u tri toma

1194

Kada je u pitanju šijitska sekta, mnogi muslimani su obmanuti i nisu svjesni nevjerstva ove sekte. Ovome doprinosi blagonakloni stav Islamske zajednice prema šiizmu, kao i medijska propaganda koju vrše šijitske misinarske službe na našim prostorima, ali i na nivou čitavog ummeta.

Po ustaljenom pravilu, šiije započinju svoju misiju među muslimanima tvrdnjama da šiije i sunnije vjeruju u istu vjeru i da su braća.

Tako, šijitski misionari prikrivaju stvarnu prirodu šiitske idolopokloničke vjere, sve dok određena osoba koja prihvati šiizam ne “sazri”, kada joj saopštavaju pravo učenje šiizma. Po pravilu, tada je za takve osobe prekasno da se otrgnu kandžama šiizma.

Danas, koristeći blagodat interneta, muslimani mogu da se upoznaju sa ovom mušričkom sektom i to direktno iz njihovih izvora, kako šijitski misionari ne bi mogli kazati da se šiizmu pripisuje nešto što nije od njega.

Jedan od postulata u koji vjeruje šiizam jeste da je Kur'an izmijenjen i da nije kompletan, te da će kompletan Kur'an donijeti pred Sudnji dan šijitski imam Mehdi.

Pogledajte video zapis u kome Mulla Kemal Hajderi, jedan od najvećih šijitskih autoriteta današnjice, otvoreno i javno govori o Kur'anu, ono čega se gnuša srce muslimana.

Podijelite ovaj video kako bi se što više ljudi upoznalo sa stvarnim učenjem šijitske mušričke sekte.

(Šiizam otvoreno / PV)