Bereket sure El-Fatiha

Popularno na sajtu

Knjiga Bereket sure El-Fatiha nam govori o istiazi, o njenim vrijednostima, značenje istiaze u arapskom jeziku, govori o besmeli i suri El-Fatiha, o njezinoj vrijednosti, tumačenju i propisima koji se vežu za nju. Sura El-Fatiha objavljena je u Mekki. Ima sedam ajeta, 25 riječi i 123 slova (harfa). Svojim značenjima obuhvatila je glavna kur'anska pravila, načela i poruke, kao što su: Allahova jednoća, poslanici i prijašnji narodi, naređivanja, zabrane i propisi. U tefsirima Kur'ana spominje se da Fatiha ima blizu 30 imena. Zbog činjenice da je sura El-Fatiha srž Allahove Knjige, dužni smo joj posvetiti posebnu pažnju, kao i istiazi i besmeli. U stilu vrhunskog mufesira Kurtubi prilikom komentara istiaze, besmele i Fatihe demonstrira svoju jedinstvenu naučnu metodu – navodi izvore naučnih stavova, citira hadiske zbirke, jer je “bereket u navodenju izvora”, izbjegava preduge komentare i historijske detalje, derivira propise i dužnost i iz ajeta. Za ajete koji ne sadrže propise on navodi tumačenje, povode objave, načine izgovaranja, gramatičku analizu, objašnjenje nepoznatih riječi ali i citira relevantn u arapsku poeziju. U ovom djelu možemo naći odgovore na brojna pitanja: Zbog čega Allah, dželle šanuhu, Sebe naziva “Vladarem Sudnjeg dana”, šta je istinska uputa i istinska zahvalnost, koja je vrijednost sure El-Fatiha i dr.

ID kartica knjige:

Jezik: Bosanski
Autor: Imam Muhammed ibn Ahmed el-Kurtubi
Broj stranica: 96
Veličina fajla: 2.09 MB
Objavljeno 17.11.2013.
Napomena: Sadržaj knjige se može pretraživati, kopirati i lijepiti u Word ili internet browser editor

 

DOWNLOAD: Desni klik miša na dugme ispod, a potom izaberi opciju: Save Link As… (Firefox i Chrome brauzeri) ili Save target as… (Internet Explorer)

Download knjige Bereket sure El-Fatiha

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz