Čvrstina I Postojanost (Šejh Abdulaziz Tarifi)

1688

“Ummet je više u potrebi za čvrstim pojedincima više nego u potrebi za skupinama koje nisu čvrste…” (Šejh Abdul-Azez et-Ta'rifi)

Prijevod i obrada: Istikamet