Davljenik se i za slamku hvata

Popularno na sajtu

Kada su kafiri pokušali da potkupe Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i da ga nagovore na kompromis, Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, nije popustio u svom stavu i jasno im je dao do znanja da nema ničeg što bi mu kafiri mogli ponuditi da ostavi svoju vjeru.


„Nevjernicima se život na ovom svijetu čini lijepim i oni se rugaju onima koji vjeruju. A na Sudnjem danu bir će iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. – A Allah daje u obilju onome kome On hoće, bez računa.“ (El-Bakara, 212)

Es-Selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu moja draga braćo i sestre u Islamu!

U vrijeme ranog perioda da'we[1] Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, Utbah ibn Rebijja[2] je došao kod Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i između ostalog rekao mu: „O čovjeće, ako je problem to što trebaš bogatstvo, sakupit ćemo ti naše bogatstvo sve dok ne postaneš najbogatiji među Kurejšijama. A ako želiš žene, izaberi koje hoćeš i mi ćemo te oženiti sa deset žena po tvom izboru.“ (El-bidaja ven-nihaja od Ibn Kesira)

Slična situacija je bila za vrijeme bitke na Jermuku, za muslimane presudne bitke u kojoj su izvojevali pobjedu nad Rimljanima (Bizantincima) za vrijeme hilafeta Ebu Bekra, radijAllahu anhu: Behan, jedan od vođa Rimljana, želio je da se sretne sa komandantom muslimanske vojske, Halidom ibn Velidom. Pošto su se susreli, Bahan reče: „Čuli smo da ste došli radi ratnog plijena jer ste veoma siromašan i gladan narod. Stoga, nudim vam po 10 dinara (zlatnika) za svakog vojnika (u muslimanskoj vojsci) i uz to još i odjeću i hranu, a isto ćemo vam dati i iduće godine.” ( izvod iz predavanja “Život Ebu Bekra” od šejha Envera el-Avlakija)

Možemo naći mnogo sličnih situacija kada nevjernici, mušrici, židovi i kršćani pokušavaju da “kupe” muslimane i okrenu ih od njihove vjere. Svjedoci smo tome i danas, a najsvježiji primjer je zamjenik faraona (američki potpredsjednik), Džo Biden (cionista) koji na konferenciji za štampu u NATO sjedištu u Briselu, 10. marta 2009. pretpostavlja da će „70% talibanskih boraca u Afganistanu odložiti oružje i ostaviti džihad, nakon što prime novac od SAD-a i NATO-a“, što je dio strategije pobjede u Afganistanu faraona Baraka Obame.

Drugi kompromis koji kafiri pokušavaju da ponude je da pregovaraju sa takozvanim „modernim elementima Talibana” i da im dozvole da dođu na vlast i usvoje vjeru kafira – demokratiju i sekularizam, umjesto da prihvate Islam i zakon Uzvišenog Allaha. I naravno, treba da ostave borbu na Allahovom putu.

Braćo i sestre u Islamu, ove spletke kafira – Dedžalovih snaga: Amerike, Britanije, NATO-a i nelegalne države Izrael, samo ukazuju na beznadežnost, očajnost ovih kafira koji su radi svoje lažne ideologije spremni na kompromise da potkupe mudžahide i muslimane.

Slična situacija je bila u doba Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, kada su Kurejšije rekle: „O Muhammede, hajde da mi obožavamo tvoga boga, a ti našeg. Hajde da se udružimo u ovome.”

Uzvišeni Allah kaže:

Reci: „O vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam; ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, A vama – vaša vjera, a meni – moja!“ (sura El-Kafirun, Nevjernici)

Interesantno je kako se ovi kafiri nadaju da će, koristeći razne spletke i lukavstva i svoje istomišljenike i RAND organizaciju, imati bolje šanse da nagovore mudžahide da prihvate njihove uslove pa da nas okreću na vlastitim petama, kao što to rade danas sa takozvanim „modernim muslimanima ” širom svijeta, posebno na Zapadu.

“O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratit će vas stopama vašim i bit ćete izgubljeni” (Ali-Imran, 149)

Kada su kafiri pokušali da potkupe Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i da ga nagovore na kompromis, Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, nije popustio u svom stavu i jasno im je dao do znanja da nema ničeg što bi mu kafiri mogli ponuditi da ostavi svoju vjeru. Ashabi su slijedili primjer Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Naučili smo iz iz bitke na Jermuku da je Halid ibn Velid, radijAllahu anhu, odbio sve što su mu Rimljani ponudili da bi muslimani ostavili džihad. Halid ibn Velid je nastavio džihad, zauzeo Šam i protjerao Rimljane.

Ovo je formula koju muslimani treba da slijede, da se oslone na Uzvišenog i Veličanstvenog Allaha i da budu strpljivi i izdržljivi. I ako Bog da, Talibani u Afganistanu kao i mudžahidi širom svijeta u džihadu u ime Allaha slijedit će put Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i nastavit će da budu nosioci Istine i Pravde i izbacit će svakog nasilnika, okupatora i vođu zla, kao što je Amerika – Dedžalova sila.

Uzvišeni Allah nas upozorava:

„O vjernici, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijeteljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni poriču Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio s pravog puta je skrenuo.

Ako vas se oni domognu, bit će neprijatelji vaši i pružit će prema vama, u zloj namjeri, ruke svoje i jezičine svoje, i jedva će dočekati da postanete nevjernici.” (Al-Mumtahina, 1-2)

„Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i on dobro zna one koji su na pravom putu, zato ne slušaj one koji neće da vjeruju, – oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili – i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena, klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi, škrtaca, nasilnika, velikog grješnika, surova i, osim toga, u tuđe pleme uljeza, – samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova -, koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: “To su samo naroda drevnih priče!” (Al -Qalam , 7-15)

 

Šejh Enver el-Avlaki

Izvor:

Fusnote:

[1] da'wa (da'va, dava) – pozivanje u Islam; misionarstvo.

[2] jedan od vođa Kurejšija

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz