Foto citat: Zagovaranje neutralnosti u situaciji zločinac-žrtva

701

“Zagovaranje neutralnosti u situaciji zločinac-žrtva nije umjerenost; to je zulum sam po sebi!” (Bassam Zawadi)

zagovaranje neutralnosti