TAG

žrtva

Foto citat: Zagovaranje neutralnosti u situaciji zločinac-žrtva

“Zagovaranje neutralnosti u situaciji zločinac-žrtva nije umjerenost; to je zulum sam po sebi!” (Bassam Zawadi)

Pravi muškarci se poznaju za vrijeme teškoća

Od šejha Abdullaha Azzama Ukupno 1400 muškaraca je dalo prisegu Er-Ridwan ispod drveta na Hudejbiji. Kada se ovo dogodilo? To je bilo u mjesecu zul-ka`de,...

Novo na sajtu

Kategorije