Historija u službi menhedža

Popularno na sajtu

Islamski ummet prolazi kroz velike događaje, događaje koje historičari zapisuju krvlju srca koje plavi lice tugom! Islamski ummet se ubija i kolje se poput ovce bez da zlikovac imalo zadrhti, a kao da je ubijanje njih (muslimana) gutljaj vode… ili muha koju je otjerao prelaskom ruke preko svog lica!

Mi smo prošli kroz velike događaje, kao što je vojni pohod tatara na islamski ummet gdje je proliveno mnogo krvi i ubijeno mnogo ljudi i uništena njihova dobra, do te mjere da je boja rijeke postala crna od njihovih mastila koja su ostavljala svijetlost na svojim hartijama (autor cilja na događaj kada su Tatari prilikom osvajanja Bagdada pobacali ogroman broj knjiga u rijeku koja je od razlivenog mastila iz knjiga postala crna, op.PV)!

I krst (tj. kršćani) je napao islamsku državu ogromnim vojskama, a čija većina su bili zločinci, kriminalci i razbojnici, bas kao što je to stanje Amerike danas!

Gorki napadi i pohodi nisu zaustavljeni, zato što srozavanje ummeta još uvijek nije prestalo, i sve dok briga i zaokupljenost jednog muslimana ne bude prešla njegov stomak i njegov spolni organ, pa zaista dno rupe u kojoj smo upali još uvijek nije zatrpano!

O vi voljenipomagači džihada, i braćo menhedža:

Doista, čovjekovo poznavanje historije islama i njegovih velikih događaja, ima veliki utjecaj u dostavljanju njegove ideje i pojašnjavanju ispravnosti iste, tako što će navesti i lijepo izložiti historiju i događaje koji podupiru njegovu ideju i misao i brane njegova rješenja na koja se od strane „intelektualaca“ gleda kao da su ona jedna vrsta iluzuje u vremenu nemoći!

Zaista, svi veliki događaji koji su se dogodili ovom ummetu aludiraju na činjenice i stvarnosti koje se ne mogu negirati, štaviše, negiranje iste jeste vrsta „ludila“ jer one blistaju poput sunca.

  • Prva od tih činjenica i stvarnosti je…

Da kafiri, uopćenito svi kafiri, nisu niti će ikad malaksati od neprijateljstva prema islamu i podizanja zastava radi borbe protiv njega, ma koji god oni bili: židovi, ili kršćani, pa čak i murteddi (otpadnici), oni koji ispoljavaju islam i koriste se njegovom zaštitom!

  • Druga od njih je…

Da rješenje za ovo neprijateljstvo i način za odgovor na nasilje nikada kroz cijelu historiju islama nije bilo osim s džihadom na Allahovom putu čije značenje je: borba i borba samo, i tu nema mjesta za mirovna rješenja, niti za parlamentarna zasjedanja, niti za nemoćni pojedinačni davetski rad (misionarstvo), koji se prilikom davetskog rada ograničava samo na ono što ne šteti njegovom rahatluku, pa neće propustiti da poziva na namaz, ali to je šupalj namaz, i na post od kojeg će čovjek nekada imati samo puhko gladovanje! Ali… ukor i negiranje kufrijata (nevjerstava), i podizanje zastave džihada, pa ovo su rješenja koja ruše “koristi” jadne i bijedne dave! A ovi ljudi… oni su najopasniji po džihadske reformatorske pokrete… onda kada se pitanja i problemi (ummeta) falsifikuju – kao što je rekao veliki inspirator Sejjid Kutb.

  • Treća je…

Da kroz cijelu historiju, u događajima u kojima je neprijatelj islama nasrnuo na sljedbenike islama, pobjeda ummeta u tim događajima se nije postizala brojnošću niti opremljenošću a niti spremom, i poraz kafira bi dolazio poput groma onda kada su oni bili na samom vrhuncu u snazi i brojnosti, i opremi i pripremi. Uzmi islamsku siru od vremena Vjerovjesnika alejhis-selam pa sve do ovog našeg vremena,  pa nećeš naći osim potvrdu ove akide, tragaj u siri i uzduž u popreko, za vrijeme u kojem su muslimani bili brojniji i spremniji od kafira, i da su ih pobijedili, ti nećeš naći osim da su muslimani bili manje od dvije trećine u odnosu na broj svog neprijatelja, a ako bi nekad i prešli tu brojku, pa oni (muslimani) nikada niti u jednoj situaciji nisu dostizali polovinu broja kafira.

Naprotiv, bila je situacija kada su muslimani pretrpjeli poraz samo zbog puhkog vjerovanja da su oni (muslimani) brojniji, a muslimani su toga dana bili u manjem broju od kafira, i „dan na Hunejnu“ je ibret (pouka) zato što ih je njihovo mnoštvo zanijelo.

Ovo su velike stvarnosti i činjenice koje smo izvukli iz te historije! A to su činjenice koje ako ih mudžahidi dobro iskoriste, i sakupe veliki broj od drugih historijskih događaja koji pojačavaju i podupiru prethodne, naići će na njihov davetski i obrazovni trag i utjecaj koje čovjek ne može ni zamisliti.

Štaviše, nemoj se čuditi ako ti kažem da je pisac ovih redova jedan od onih kome su ove tri činjenice i stvarnosti promijenile njegova shvatanja! Naprotiv, porušile su i uništile osnove njegovih starih shvatanja i sravnile su sa zemljom te temelje.

Napisao: ‘Ata Nedžd Er-Ravi
Izvor: http://www.ilmway.com/

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: